MENU

Zwolnienie z obowiązku opłacenia składek ZUS w związku z koronawirusem – komu ma przysługiwać?

Istotną dla wielu przedsiębiorców propozycją projektu ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (zob. ustawa uchwalona przez Sejm 28 marca 2020 r. i skierowana do Senatu oraz opublikowana w tym samym dniu na...

Bieg terminów w okresie stanu epidemii według tzw. tarczy antykryzysowej

Założenia tzw. tarczy antykryzysowe (zob. ustawa uchwalona przez Sejm 28 marca 2020. I skierowana do Senatu oraz opublikowana w tym samym dniu na stronach Senatu, druk nr 96) obejmują również regulacje w przedmiocie biegu terminów materialnych, procesowych i sądowych. Poniżej przedstawiamy podsumowanie najistotniejszych założeń w tym zakresie wg obecnej treści ustawy. Jednocześnie...

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy według ustawy w sprawie tzw. tarczy antykryzysowej

W dniu 28 marca 2020 roku Sejm uchwalił ustawę o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (tzw. tarcza antykryzysowa). Ustawa została skierowana w tym samym dniu do Senatu i jest opublikowana na stronie internetowej...

Jednorazowe pożyczki dla mikroprzedsiębiorców w projekcie tarczy antykryzysowej

Założenia tzw. tarczy antykryzysowej, które zostały sprecyzowane w projekcie ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw stanowiącej realizację, obejmują również możliwość udzielania mikroprzedsiębiorcom...

Dofinansowanie przez starostów części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby fizyczne niezatrudniające pracowników

Zgodnie z opublikowanym projektem ustawy – tzw. „tarczy antykryzysowej”, możliwe będzie również uzyskanie przez przedsiębiorców, będących osobami fizycznymi, niezatrudniającymi pracowników pomocy w postaci dofinansowanie części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej w przypadku spadku obrotów gospodarczych w następstwie wystąpienia COVID-19. Zapraszamy do...

Dofinansowanie przez starostów części kosztów wynagrodzeń pracowników

Zgodnie z opublikowanym projektem ustawy – tzw. „tarczy antykryzysowej”, możliwe będzie uzyskanie przez przedsiębiorców pomocy finansowej w postaci dofinansowania części kosztów wynagrodzeń pracowniczych oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenia społeczne. Pomoc ta ma być udzielana przez starostów w przypadku spadku obrotów gospodarczych przedsiębiorcy w...

Dofinansowanie kosztów prowadzenia działalności gospodarczej

Dofinansowanie przez starostów części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby fizyczne niezatrudniające pracowników Zgodnie z opublikowanym projektem ustawy – tzw. „tarczy antykryzysowej”, możliwe będzie również uzyskanie przez przedsiębiorców, będących osobami fizycznymi, niezatrudniającymi pracowników pomocy w postaci dofinansowanie części kosztów...

Funkcjonowanie sądów, urzędów i służby zdrowia w czasie epidemii

W związku z epidemią koronawirusa oraz wprowadzonymi w celu jej zwalczania ograniczeniami, nasza codzienność uległa drastycznej zmianie. Nie wszystkie sprawy mogą jednak zostać odłożone na później. Poniżej przedstawiamy podsumowanie informacji odnośnie aktualnej sytuacji w sądach, urzędach, służbie zdrowia oraz świadczenia usług dotyczących życia codziennego. Jak obecnie...

Skierowanie do pracy przy zwalczaniu epidemii – prawa i obowiązki

Z uwagi na ogłoszony w dniu 20 marca 2020 r. na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej stan epidemii (wcześniej stan zagrożenia epidemicznego), na terenie kraju mogą zostać wprowadzone liczne ograniczenia, w szczególności: czasowe ograniczenie określonego sposobu przemieszczania się, czasowe ograniczenie lub zakaz obrotu i używania określonych przedmiotów lub produktów spożywczych,...

Rozdzielność majątkowa a podział majątku wspólnego

Jednym ze skutków orzeczenia rozwodu jest ustanie między małżonkami ustawowej wspólności majątkowej. Od daty uprawomocnienia się orzeczenia rozwodowego, każdy z byłych małżonków dysponuje więc osobiście swoim majątkiem, który nabył po dacie zaistnienia rozdzielności. Ustanie wspólności majątkowej nie jest jednak równoznaczne z podziałem majątku. Z datą rozwodu,...
Page 2 of 41234Older post