MENU

Stan zagrożenia epidemiologicznego – pomoc dla przedsiębiorców

Zgodnie z informacjami rządowymi w trybie ekspresowym mają zostać przyjęte rozwiązania prawne mające stanowić wsparcie przedsiębiorców w czasie obecnego krajowego “przestoju”. W ramach tych planów rząd proponuje pakiet osłonowy, czyli zestaw propozycji zmian w prawie, które pomogą przedsiębiorcom odczuwającym negatywne skutki związane z rozprzestrzenieniem się...

Stan zagrożenia epidemicznego a obowiązki pracodawcy

Stan zagrożenia epidemicznego ogłaszany jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2019 r. poz. 1239). Pozwala on na wprowadzenie wielu ograniczeń, w szczególności czasowe ograniczenie określonego sposobu przemieszczania się, czasowe ograniczenie lub zakaz obrotu i...
Page 4 of 41234