MENU

Tarcza Finansowa PFR – jak określić status przedsiębiorcy?

29 kwietnia 2020 r. rozpoczęło się przyjmowanie wniosków w ramach rządowego programu udzielania Beneficjentom Subwencji Finansowych pt. „Tarcza finansowa Polskiego Funduszu Rozwoju dla Małych i Średnich Firm”. Wraz z wnioskami pojawiają się pierwsze pytania, między innymi w jaki sposób określić czy przedsiębiorca należy do kategorii Mikroprzedsiębiorców, czy Małych i...

Tarcza Finansowa PFR – zapowiedź uruchomienia pomocy dla małych i średnich firm w najbliższych dniach

Zgodnie z informacją udostępnioną przez Polski Fundusz Rozwoju: ”W poniedziałek 27 kwietnia (wieczorem) program Tarcza Finansowa PFR uzyskał notyfikację Komisji Europejskiej, co było ostatnim wymaganym krokiem do jego uruchomienia. Po technicznym wdrożeniu ostatnich zaleceń Komisji Europejskiej przyjmowanie wniosków rozpocznie się w ciągu kolejnych kilku dni. Zastrzegamy, że trwa...

Czy restrukturyzacja ochroni firmę przed upadłością?

Upadłość firmy W związku z epidemią koronawirusa SARS-CoV-2 oraz wprowadzonymi w celu jej zwalczania restrykcjami, z dnia na dzień znaleźliśmy się w zupełnie nowej rzeczywistości gospodarczej. Wielu przedsiębiorców musiało znacząco ograniczyć swoją dotychczasową działalność, a część z nich w ogóle nie może jej czasowo wykonywać. Utrata lub zmniejszenie się źródeł...

Tarcza Finansowa PFR

„Tarcza Finansowa PFR dla Małych i Średnich Firm” oraz „Tarcza Finansowa PFR dla Dużych Firm” to programy, o których mowa w art. 21a. ust. 1 ustawy z dnia 4 lipca 2019 r. o systemie instytucji rozwoju (Dz. U. z 2019 r. poz. 1572 – dalej: ustawa o SIR), znowelizowanej ustawą z dnia 31 marca 2020 ...

Zmiany w warunkach wypłaty świadczenia postojowego

„Tarcza 2.0.”, czyli ustawa z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz. U. z 2020 r. poz. 695) wprowadza w szczególności zmiany w warunkach wypłaty świadczenia postojowego. W świetle nowelizacji osobie prowadzącej pozarolniczą działalność gospodarczą świadczenie postojowe przysługuje, jeżeli...

Etapy znoszenia ograniczeń związanych z COVID-19

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 kwietnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (poz. 697), zmienia wybrane obostrzenia związane z koronawirusem. Od dnia 20 kwietnia 2020 r. zniesiony został zakaz korzystania z: pełniących funkcje publiczne i pokrytych roślinnością terenów zieleni, w szczególności:...

Pożyczka na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej dla samozatrudnionych – „tarcza 2.0.”

„Tarcza 2.0.”, czyli ustawa z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz. U. z 2020 r. poz. 695) przyniosła odpowiedzi na pytania samozatrudnionych, dotyczące jednorazowej pożyczki na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej. W świetle przyjętych zmian, wniosek o pożyczkę...

Zwolnienie z obowiązku opłacania nieopłaconych należności ZUS – „tarcza 2.0.”

Uchwalona 16 kwietnia 2020 r. ustawa o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz. U. z 2020 r. poz. 695) przewiduje uzupełnienie wielu form wsparcia. Istotną dla przedsiębiorców propozycją ustawy jest zwolnienie szerszej grupy przedsiębiorców ze składek ZUS. W świetle propozycji „tarczy 2.0.”: I. Na wniosek płatnika składek...

Antykryzysowe wsparcie z Funduszy Europejskich

  16 kwietnia 2020 r. weszło w życie Rozporządzenie Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 14 kwietnia 2020 r. w sprawie udzielania pomocy z instrumentów finansowych w ramach programów operacyjnych na lata 2014–2020 w celu wspierania polskiej gospodarki w związku z wystąpieniem pandemii COVID-19. Nowe przepisy określają szczegółowe przeznaczenie, warunki i tryb...

Obowiązek zakrywania nosa i ust

Od dzisiaj, tj. od dnia 16 kwietnia 2020 r. do odwołania, nałożony został obowiązek zakrywania przy pomocy odzieży lub jej części, maski albo maseczki, ust i nosa. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 kwietnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (poz. 673) precyzuje,...
Page 1 of 3123Older post