MENU

Pracownicze plany kapitałowe

Pracownicze plany kapitałowe – część 2 Ustawa z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1342, dalej: ustawa) określiła zasady gromadzenia środków w pracowniczych planach kapitałowych (dalej: PPK), zawierania umów o zarządzanie PPK i umów o prowadzenie PPK, finansowania i dokonywania wpłat do PPK oraz dokonywania wypłat...

Pomoc publiczna na ratowanie lub restrukturyzację firm

Dnia 11 sierpnia 2020 r. weszła w życie ustawa z dnia 16 lipca 2020 r. o udzielaniu pomocy publicznej w celu ratowania lub restrukturyzacji przedsiębiorców (Dz. U. z 2020 r., poz. 1298). Zgodnie z informacjami na stronie internetowej Ministerstwa Rozwoju przeznaczonych ma być 120 mln zł z budżetu rocznie przez 10 lat na realizację programów ...

Pożyczki płynnościowe z Programu Inteligentny Rozwój (POIR)

5 sierpnia 2020 r. rusza nabór wniosków w ramach w ramach Funduszu Pożyczka Płynnościowa z Programu Inteligentny Rozwój. Pożyczka stanowi wsparcie dla mikro, małych i średnich firm dotkniętych skutkami pandemii COVID-19 i umożliwia sfinansowanie wydatków związanych z utrzymaniem bieżącej działalności firmy i zapewnieniem jej płynności finansowej, np.: wynagrodzenia pracowników...