MENU

Tarcza branżowa – nowy pakiet pomocowy

26 października 2020 r. do Sejmu wpłynął poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (druk nr 704). Przewiduje on w szczególności: I. wydłużenie terminu na składanie wniosków o przyznanie świadczeń na dofinansowanie...

European Ethics, Compliance & Integrity Forum – 26 listopada 2020 r.

W dniu 26 listopada 2020 r. odbędzie się Europejskie Forum Etyki, Zgodności i Integralności. Już teraz Państwa informujemy o tym interesującym wydarzeniu. Będzie to ogromne doświadczenie, zwłaszcza dla tych, którzy chcą pogłębiać swoją wiedzę oraz zainteresowania z zakresu prawa, w tym etyki, zgodności i integralności. Te kwestie będą poruszane w oparciu o bieżące i...

Pracownicze plany kapitałowe

Pracownicze plany kapitałowe – część 3 27 października 2020 r. jest ostatnim dniem na zawarcie przez wskazane podmioty zatrudniające umowy o zarządzanie PPK. Przypominamy, że ustawa z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1342, dalej: ustawa) określiła zasady gromadzenia środków w pracowniczych planach kapitałowych (dalej:...

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy w przypadku nieprzewidzianego zamknięcia żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola lub szkoły

Od 24 października 2020 r. na terytorium całej Polski będą obowiązywały nowe obostrzenia związane z rozprzestrzenianiem się koronawirusa. Wśród zmian znajdą się w szczególności zajęcia zdalne w klasach 4 – 8 szkół podstawowych. Dodatkowy zasiłek opiekuńczy z powodu COVID-19 przyznawany był tylko do 20 września. Czy w związku z powyższym przewidziane zostało inne...

Nowelizacja ustawy o podatku od spadków i darowizn

Podatek od spadków i darowizn W dniu 17 września br. Sejm uchwalił ustawę o zmianie ustawy o podatku od spadków i darowizn z dnia 28 lipca 1983 r. (Dz. U. 1983 Nr 45 poz. 207).    Za wprowadzonymi zmianami opowiedziała się większość posłów (w sumie 452), wstrzymało się czterech posłów, nikt się nie sprzeciwił. W kolejnym ...

Nowy plik JPK_VAT 2020

W dniu 1 października 2020 r. weszły przepisy zmieniające obecny sposób rejestrowania oraz określiły nową formułę Jednolitego Pliku Kontrolnego, który dotychczas był składany wraz z innymi dokumentami.    Co się zmieniło oraz kogo dotyczą nowe przepisy?  Przepisy te zostały wprowadzone na mocy Rozporządzenia Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju z dnia 18 października...

Zmiany w prawie budowlanym obowiązujące od dnia 19 września 2020 r.

Wraz z wejściem w dniu 19 wrześni 2020 r. w życie zmian w Prawie budowlanym wprowadzonych ustawą z dnia 13 lutego 2020 r. o zmianie ustawy – Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020 r., poz. 471) nastąpiła mała rewolucja w przepisach prawa budowlanego. Zgodnie z obecnym regulacjami projekt budowlany zostaje rozdzielony ...