MENU

Tarcza Finansowa 2.0 – wyłączenie pomocy w stosunku do przedsiębiorców, którzy naruszają ograniczenia epidemiczne w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej?

15 stycznia 2021 r. uruchomiona została możliwość składania wniosków o wypłatę subwencji w ramach programu „Tarcza Finansowa 2.0 Polskiego Funduszu Rozwoju dla mikro, małych i średnich firm.” Program 2.0 ma na celu zapobiegnięcie ryzyka masowej upadłości beneficjentów oraz zwolnień ich pracowników na skutek znaczących zakłóceń w funkcjonowaniu gospodarki w związku z...

Tarcza Finansowa PFR 2.0 dla mikrofirm, małych i średnich firm.

Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami Polskiego Funduszu Rozwoju od stycznia rusza kolejna forma pomocy dla mikrofirm, małych i średnich firm. Tarcza Finansowa PFR 2.0  to pomoc dla branż, które na skutek epidemii COVID-19 były zmuszone do zawieszenia swojej działalności. Regulamin Tarczy Finansowej 2.0 zostanie opublikowany najpóźniej 14 stycznia br. Natomiast możliwość składania...

Obowiązek informowania ZUS o zawarciu umowy o dzieło od 1 stycznia 2021 r.

1 stycznia 2021 r. wszedł w życie obowiązek informowania Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o zawieraniu umów o dzieło zgodnie z przepisami Tarczy Antykryzysowej 1.0 z dnia 31 marca 2020 r. (Ustawa z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi...