MENU

Wsparcie uczestników obrotu gospodarczego poszkodowanych wskutek pandemii COVID-19

W ramach dalszego wsparcia przedsiębiorców dotkniętych skutkami pandemii COVID-19 , od 28 lutego 2021 r. obowiązuje Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 lutego 2021 r. w sprawie wsparcia uczestników obrotu gospodarczego poszkodowanych wskutek pandemii COVID-19, które przewiduje cztery formy pomocy.        I.          Dofinansowanie ze środków FGŚP wynagrodzeń...