MENU

Zwolnienie z obowiązku zwrotu subwencji finansowej PFR 1.0 w całości

Polski Fundusz Rozwoju poinformował, iż w dniu 13 kwietnia 2021 r. dokonał zmiany obecnie obowiązującej treści Regulaminu ubiegania się o udział w programie rządowym „Tarcza Finansowa Polskiego Funduszu Rozwoju dla Małych i Średnich Firm” (dalej: Regulamin). Zmiana dotyczy w szczególności możliwości zwolnienia z obowiązku zwrotu subwencji w całości i wchodzi w życie po...

Zasady rozliczenia i zwrotu subwencji finansowej oraz procedura jej spłat – Tarcza Finansowa PFR 1.0

  Polski Fundusz Rozwoju w dniu 13 kwietnia 2021 r. dokonał zmiany obecnie obowiązującej treści Regulaminu ubiegania się o udział w programie rządowym „Tarcza Finansowa Polskiego Funduszu Rozwoju dla Małych i Średnich Firm” (dalej: Regulamin). Do nowej treści Regulaminu dodano między innymi § 5, które dotyczą zasad rozliczenia i zwrotu subwencji oraz ...