MENU

Biura rachunkowe zobowiązane do przestrzegania przepisów ustawy AML – nowy katalog instytucji obowiązanych

31 lipca 2021 r. w życie wchodzi część przepisów zaproponowanych ustawą z dnia 30 marca 2021 r. o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2021 r. poz. 815), która wprowadziła istotne zmiany w ustawie z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz ...

Zaniechanie poboru podatku z tytułu umorzenia subwencji PFR

 Minister Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej wniósł projekt rozporządzenia w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od dochodów (przychodów) z tytułu umorzenia subwencji finansowej otrzymanej w ramach Tarcz Finansowych Polskiego Funduszu Rozwoju. Zgodnie z ww. projektem, na podstawie art. 22 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U....