MENU

Elektronizacja postępowania przed KRS

1 lipca 2021 r. w życie weszły przepisy zaproponowane ustawą z dnia 26 stycznia 2018 r. o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2018 r. poz. 398) dotyczące elektronizacji postępowania przed Krajowym Rejestrem Sądowym. W świetle nowych przepisów wnioski dotyczące podmiotu podlegającego wpisowi do rejestru przedsiębiorców, czyli np....