MENU
odpowiedzialność wspólników spółlki cywilnej

Formy prowadzenia działalności gospodarczej. Porównanie pod kątem obciążeń podatkowych – Nowy Ład

W świetle zmian mających obowiązywać od początku 2022 r. prezentujemy Państwu porównanie różnych form prowadzenia działalności pod kątem obciążeń podatkowych i zusowskich w postaci przejrzystej tabeli. Formy prowadzenia działalności Podatek Składka zdrowotna Składka społeczna Potencjalne ulgi podatkowe JDG (PIT liniowy) 19% 4,9%; docelowo 9% co do zasady wg zasad ogólnych...
Coins 948603 960 720

Estoński CIT po zmianach – wszystko, co musisz wiedzieć

Estoński CIT, tj. ryczałt od dochodów spółek, także ulegnie zmianie w związku z nowym ładem. Poniżej prezentujemy jego najistotniejsze założenia. 1. Kto może skorzystać z ryczałtu od dochodów spółek? Estoński CIT – najważniejsze informacje. Opodatkowaniu ryczałtem może podlegać podatnik, którego mniej niż 50% przychodów, (łączne przychody z działalności)...
Matrix 2502935 960 720

Projekt ustawy o wyrobach medycznych już w Sejmie

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o wyrobach medycznych, przedłożony przez ministra zdrowia. Projekt dostosowuje polskie prawo do rozporządzeń UE, jeśli chodzi o funkcjonowanie rynku dotyczącego wyrobów medycznych. Chodzi o zapewnienie wysokiego poziomu ochrony zdrowia z uwzględnieniem działalności małych i średnich firm w tym sektorze. W szczególności określone zostały...
25 960x340

Zmiany w prawie zamówień publicznych

Z dniem 1 stycznia 2022 r. wchodzą w życie zmiany w ustawie z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 i 1598, dalej: ustawa pzp), które wprowadza ustawa z dnia 14 października 2021 r. o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw. Nowelizacja dotyczy ...
Money 1739601 960 720

Zmiana wysokości odsetek ustawowych

Niedawno opublikowane zostały dwa obwieszczenia Ministra Finansów w sprawie odsetek ustawowych. Na podstawie art. 359 § 4 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. z 2020 r. poz. 1740 i 2320 oraz z 2021 r. poz. 1509) ogłoszono, że poczynając od dnia 4 listopada 2021 r. wysokość odsetek ustawowych wynosi ...
Agreement 2679506 960 720

Zmiany w systemie CRBR

Ze względu na zmianę przepisów ustawy AML, które wchodzą w życie z dniem 31 października 2021 na stronie Ministerstwa Finansów pojawił się komunikat, że zmianie ulega szereg obowiązków związanych ze zgłaszaniem informacji do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych. Zmienia się lista podmiotów zobowiązanych do przekazywania informacji do CRBR – oprócz dotychczas...