MENU
Baby 2717347 960 720

Zmiany w kodeksie rodzinnym i opiekuńczym

Dnia 15 listopada 2021 roku Rządowe Centrum Legislacji opublikowało projekt ustawy o zmianie ustawy Kodeks Rodzinny i Opiekuńczy (druk nr 1092). Głównym jego celem jest wprowadzenie rodzinnego postępowania informacyjnego oraz natychmiastowych świadczeń alimentacyjnych.  Z czym to się wiąże? Rodzinne postępowanie informacyjne jest ściśle związane z ochroną dzieci. Zgodnie z...