MENU
odpowiedzialność wspólników spółlki cywilnej

Odpowiedzialność wspólników s.c. za prowadzenie spraw spółki

Odpowiedzialność wspólników s.c. za prowadzenie spraw spółki to niezwykle istotna kwestia. Ci odpowiadaja za zobowiązania solidarnie i bez limitów. W tym miejscu należy przypomnieć , że wedle art. 860 Kodeksu cywilnego:§ 1. Przez umowę spółki wspólnicy zobowiązują się dążyć do osiągnięcia wspólnego celu gospodarczego przez działanie w sposób oznaczony, w szczególności...
Odpowiedzialność wspólników spółki cywilnej za prowadzenie spraw spółki