MENU
Death Ga68d1fc9c 1920 6

Czy pasierb jest uprawniony do otrzymania jednorazowego odszkodowania z ZUS w razie śmierci ojczyma lub macochy?

Stosownie do art. 13 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych członkom rodziny ubezpieczonego, który zmarł wskutek wypadku przy pracy lub choroby zawodowej, przysługuje jednorazowe odszkodowanie. Odszkodowanie to przysługuje również w razie śmierci wskutek wypadku przy pracy lub choroby zawodowej rencisty,...