MENU

Ważny dzień dla Frankowiczów? 16 lutego 2023

Rzecznik generalny Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej ogłosił swoją opinię dokładnie 16 lutego, zgodnie z którą banki nie mają prawa do roszczeń z tytułu bezumownego korzystania z kapitału. TSUE wielokrotnie był przychylny dla Frankowiczów, jednakże sprawa o sygnaturze C-520/21 będzie bezprecedensowa. Wyrok może przesądzić wręcz o przyszłości kilku polskich...