MENU

Komunikat Kancelarii Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 marca 2023 r

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o niektórych zawodach medycznych. Projekt ustawy zawiera regulacje odnoszące się do następujących zawodów: asystentka stomatologiczna; dietetyk; elektroradiolog; higienistka stomatologiczna; logopeda; opiekun medyczny; optometrysta; ortoptysta; podiatra; profilaktyk protetyk słuchu; technik dentystyczny; technik farmaceutyczny; technik masażysta...