MENU

Proces cywilny wymaga mądrych zmian

Z przyjemnością informujemy, iż dnia 22 czerwca 2016 na łamach „Rzeczy o prawie” ukazał się artykuł „ Proces cywilny wymaga mądrych zmian” autorstwa jednego ze współpracowników Kancelarii Z&P – mecenasa Marcina Milewskiego. W swych rozważaniach koncentruje się on na długiej liście spraw, które należałoby rozważyć w dyskusji nad reformą procesu cywilnego. Zaznacza przy tym, iż nie są to tematy, które można załatwić w pośpiechu, bez podjęcia konsultacji ze środowiskiem prawniczym oraz z całym społeczeństwem, zachęcając przy tym do głębszego zaangażowania w ogólną dyskusję na ten temat.

Artykuł przeprowadza nas przez szereg zagadnień począwszy od tego, co warto jest zmienić na chwilę obecną, a z czym – mimo tętniących nawoływań do różnych reform – warto byłoby się wstrzymać albo też czego całkowicie zaniechać. W kwestii pożądanych zmian autor wskazuje dalszą informatyzację postępowania, uchylenie postępowania w sprawach uproszczonych, zmniejszenie kosztów postępowania ponoszonych przez strony, wprowadzenie przymusu adwokacko-radcowskiego,  zmiany w  modelu powoływania biegłych sądowych.  Autor przestrzega natomiast przed rozszerzeniem działalności Sądu do działania z urzędu w kwestii uwzględniania przedawnieniu roszczenia.

Choć zasygnalizowane postulaty nie wyczerpują całkowicie problematyki reformy postępowania cywilnego, to mają na celu unaocznienie pewnych problemów i zachęcenie do szerszej dyskusji o możliwych kierunkach zmian procedury cywilnej.

W celu pełnego zgłębienia omawianej problematyki zachęcamy do lektury artykułu na stronie:

http://archiwum.rp.pl/artykul/1311942-Proces-cywilny-wymaga-madrych-zmian.html#.V2scZcernBI