MENU

Minister Sprawiedliwości obniżył stawki radcowskie i adwokackie

money-1739601_960_720Minister Sprawiedliwości w dniu  3 października 2016 r. wydał rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie opłat za czynności radców prawnych oraz  rozporządzenie w sprawie opłat za czynności adwokackie

Stawki z nowego rozporządzenia  wynoszą w granicach 75 % wartości obecnych stawek. W sprawach o wartości sporu do 500 zł stawka wyniesie 90 zł (obecnie 120 zł);  powyżej 500 zł do 1 500 zł – 270 zł (obecnie 360 zł); powyżej 1 500 zł do 5 000 zł – 900 zł (obecnie 1200 zł); powyżej 5 000 zł do 10 000 zł –1 800 zł (obecnie 2 400 zł); powyżej 10 000 zł do 50 000 zł – 3 600 zł (obecnie 4 800 zł); powyżej 50 000 zł do 200 000 zł – 5 400 zł (obecnie 7 200 zł); powyżej 200 000 zł do 2 mln zł – 10 800 zł (obecnie powyżej 200 000 zł stawka to 14 400 zł). Pojawiają się także dwie nowe stawki, tj. w sprawach o wartości przedmiotu sporu od 2 mln zł do 5 mln zł – 15 000 zł i powyżej 5 mln zł – 25 000 zł.

Inne przykładowe stawki to:

-w sprawie o ochronę dóbr osobistych – 720 zł (obecnie 1080 zł);

– w sprawie ze skargi za czynności komornika – 80 zł (obecnie 240 zł);

– w sprawach z prawa pracy o nawiązanie umowy o pracę – 180 zł (obecnie 360 zł);

-w sprawie o opróżnienie lokalu mieszkalnego – 240 zł (obecnie 480 zł);

Zmiany wejdą w życie w dniu 27 października 2016 r.