MENU

RODOzgodni czyli praktyczne warsztaty z RODO

Zapraszamy na szkolenie pt. “RODOzgodni czyli praktyczne warsztaty z RODO”

Miejsce i data:

23 października 2019 r.

GF Airport ul. Komitetu Obrony Robotników 45B

Do kogo skierowane jest szkolenie?

– do każdego przedsiębiorcy sprzedającego usługi lub produkty w ramach Unii Europejskiej

– do wszystkich, którzy na co dzień mają do czynienia z przetwarzaniem danych osobowych pracowników, klientów i kontrahentów w tym w szczególności do menedżerów i kadry zarządzającej, pracowników działów administracji, kadr, IT oraz prawnych, osób zajmujących się marketingiem, sprzedażą oraz obsługą klienta

– do osób planujących rozpocząć działalność gospodarczą

– do osób planujących podjąć pracę związaną z ochroną danych osobowych

Cena szkolenia

Cena szkolenia wynosi 390 PLN netto/ osobę i zawiera:

o          Udział w szkoleniu

o          Możliwość zadawania pytań ekspertowi podczas panelu dyskusyjnego

o          Dostępne w trakcie szkolenia: kawa, herbata, woda, soki, ciasteczka, owoce

o          Imienny certyfikat potwierdzający ukończenie szkolenia

Ilość miejsc jest ograniczona – decyduje kolejność zgłoszeń.

Formularz zgłoszeniowy

Wypełnij formularz, aby zapisać się na szkolenie formularz-zgloszeniowy

Ramowy program szkolenia:

 1. Od czego zacząć – czyli RODO krok po kroku 
 • zasady i podstawy przetwarzania danych osobowych
 • privacy by desing – privacy by default;
 • ustalenie zakresu przetwarzania danych osobowych w świetle zasady minimalizacji przetwarzania danych osobowych.
 • IODO/ ADO – czyli ustalenie ról w organizacji
 • analiza konieczności posiadania dokumentacji ochrony danych osobowych
 • analiza ryzyka
 • obowiązek informacyjny administratora danych osobowych
 • problematyka pozyskiwania zgód na przetwarzanie danych osobowych
 • rejestrowanie czynności przetwarzania danych przez administratora
 • wdrożenie mechanizmów zabezpieczenia danych osobowych

PRZERWA KAWOWA

 1. Prawa osób, których dane dotyczą 
 • prawo do informacji o przetwarzaniu danych osobowych
 • prawo do żądania sprostowania
 • prawo do wniesienia sprzeciwu
 • prawo do przenoszenia danych
 • prawo do bycia zapomnianym
 • prawo do ograniczenia przetwarzania
 • prawo do niepodlegania profilowaniu
 1. Powierzenie przetwarzania danych osobowych 
 • umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych (wzór umowy)
 • aspekty transgraniczne
 • kwestia kontroli przy powierzeniu przetwarzania danych osobowych

PRZERWA KAWOWA

 1. Sankcje związane z naruszeniem RODO 
 • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego
 • odpowiedzialność administracyjna administratora danych osobowych i podmiotu przetwarzającego
 • odpowiedzialność karna
 • cywilnoprawne roszczenia osób, których dane dotyczą
 1. Punkty zapalne na tle RODO 
 • obowiązkowa notyfikacja o naruszeniach danych osobowych
 • studium przypadku – najczęstsze błędy w dokumentacji ochrony danych osobowych
 • jak formułować komunikaty żeby nie odstraszyć Klientów
 • funkcja administratora w międzynarodowych grupach kapitałowych
 • przykłady kontroli i kar organów ochrony danych osobowych w UE
 1. Panel dyskusyjny