MENU

Nadchodzący koniec tarczy w PFR

 

Program tarczy finansowej realizowany przez Polski Fundusz Rozwoju zakłada, że wsparcie finansowe będzie udzielane przez PFR za pośrednictwem  partnerów programu  do dnia 31 lipca 2020 r. z możliwością przedłużenia tego terminu do końca 2020 r. Decyzję o dalszym udzielaniu wsparcia w ramach Programu podejmuje Rada Ministrów, z uwzględnieniem sytuacji dotyczącej skutków gospodarczych COVID-19 oraz dostępności środków Finansowania Zewnętrznego niezbędnych do sfinansowania Programu.