MENU

Pożyczki płynnościowe z Programu Inteligentny Rozwój (POIR)

5 sierpnia 2020 r. rusza nabór wniosków w ramach w ramach Funduszu Pożyczka Płynnościowa z Programu Inteligentny Rozwój. Pożyczka stanowi wsparcie dla mikro, małych i średnich firm dotkniętych skutkami pandemii COVID-19 i umożliwia sfinansowanie wydatków związanych z utrzymaniem bieżącej działalności firmy i zapewnieniem jej płynności finansowej, np.:

 • wynagrodzenia pracowników (również ZUS, US), koszty personelu pracującego na terenie firmy, a będącego formalnie na liście płac podwykonawców,
 • zobowiązania publiczno-prywatne, handlowe, zaległe faktury, koszty użytkowania infrastruktury,
 • zakup towarów,
 • zobowiązania i nieopłacone wydatki na dzień 1 lutego 2020 r.

Przedsiębiorca może otrzymać więcej niż jedną pożyczkę płynnościową, pod warunkiem, że ich łączna kwota nie przekracza 15 mln zł, a także:

 • nie może przekroczyć 25 proc. łącznego obrotu firmy w 2019 r. lub
 • dwukrotności rocznej kwoty wynagrodzeń wypłaconych przez przedsiębiorcę, włącznie z kosztami świadczeń pracowniczych oraz kosztami personelu,
 • kwota pożyczki może być też uzależniona od obrotów firmy i wysokości wynagrodzeń pracowników.

Co istotne:

 • pożyczki są bezkosztowe, tj. przedsiębiorca spłaca tylko raty kapitałowe bez odsetek – pożyczka jest połączona z dotacją pokrywającą odsetki,
 • okres spłaty: do 72 m-cy,
 • karencja w spłacie: do 6 miesięcy,
 • wakacje kredytowe: raz do roku na okres 2 miesięcy (w pierwszym i drugim roku okresu spłaty),
 • brak prowizji,
 • wkład własny nie jest wymagany.

Ze wsparcia może skorzystać przedsiębiorca, który:

 1. prowadzi firmę, która nie znajdowała się w trudnej sytuacji przed 31 grudnia 2019 r., a obecnie znajduje się w trudnej sytuacji w wyniku wystąpienia COVID-19 lub jest nią zagrożona,
 2. prowadzi firmę na której nie ciąży obowiązek zwrotu pomocy, wynikający z decyzji Komisji Europejskiej uznającej pomoc za niezgodną z prawem oraz ze wspólnym rynkiem lub orzeczenia sądu krajowego lub unijnego,
 3. prowadzi firmę, która nie podlega wykluczeniu z możliwości dostępu do środków publicznych,
 4. najpóźniej w dniu zawarcia umowy pożyczki prowadzi firmę posiadającą siedzibę lub stałe miejsce wykonywania działalności gospodarczej.

Wnioski można składać:

 1. on-line za pomocą systemu składania wniosków,
 2. w siedzibie KSWP w Końskich lub biurach KSWP (dla przedsiębiorców z terenu woj. świętokrzyskiego, łódzkiego i podkarpackiego),
 3. w biurach Pośredników Finansowych współpracujących z KSWP (dla przedsiębiorców z terenu woj. małopolskiego, opolskiego i śląskiego):
  • Fundusz Górnośląski S.A.,
  • Fundacja Rozwoju Regionu Rabka,
  • Centrum Biznesu Małopolski Zachodniej sp. z o. o.,
  • Agencja Rozwoju Małopolski Zachodniej S.A.,
  • Stowarzyszenie Samorządowe Centrum Przedsiębiorczości i Rozwoju.

W przypadku pytań pozostajemy do Państwa dyspozycji.