MENU

Aktualne zasady dodatkowego zasiłku opiekuńczego w związku z zamknięciem przedszkoli i innych placówek opiekuńczych

Pomimo, iż od 6 maja 2020 roku mogą być otwierane placówki opieki, to temat dodatkowego zasiłku opiekuńczego dla rodziców i opiekunów prawnych dzieci do lat 8 oraz opiekunów osób niepełnosprawnych, którzy zdecydują się na dalsze osobiste sprawowanie opieki nad dziećmi, wciąż pozostaje aktualny.

Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 maja 2020 r. w sprawie określenia dłuższego okresu pobierania zasiłku opiekuńczego w celu przeciwdziałania COVID-19 (Dz.U.2020 poz. 856), dodatkowy zasiłek opiekuńczy:

  • przysługuje przez okres na jaki zostały zamknięte żłobki, kluby dziecięce, przedszkola, szkoły oraz inne placówki lub w związku z niemożnością sprawowania opieki przez nianie lub opiekunów dziennych z powodu COVID-19, jednak nie dłużej niż do dnia 14 czerwca 2020 r.,
  • przysługuje również w przypadku niemożności zapewnienia opieki przez żłobek, klub dziecięcy, przedszkole oraz inną placówkę lub podmiot zatrudniający dziennych opiekunów z powodu czasowego ograniczenia funkcjonowania tych placówek w związku z COVID-19, przez okres niemożności zapewnienia opieki przez te placówki, jednak nie dłużej niż do dnia 14 czerwca 2020r.,
  • przysługuje również osobie ubezpieczonej, która podejmie decyzję o osobistym sprawowaniu opieki, jednak nie dłużej niż do dnia 14 czerwca 2020 r.

Podsumowując, należy wskazać, że na chwilę obecną, otwarcie placówek opiekuńczych jest możliwością, a nie obowiązkiem. Ponadto, jeżeli placówka, do której uczęszcza dziecko lub osoba niepełnosprawna, będzie otwarta, jednakże z różnych przyczyn nie zapewni opieki wszystkim dzieciom (np. z powodu braku odpowiednich możliwości lokalowych), rodzice tych dzieci nadal mogą wystąpić o dodatkowy zasiłek opiekuńczy. Co istotne, dodatkowy zasiłek opiekuńczy, nadal będzie przysługiwał również rodzicom, którzy pomimo otwarcia placówki, nie zdecydują się na posłanie do niej dziecka z powodu stanu epidemii. Powyższy stan prawny obowiązuje do 14 czerwca 2020 roku. Ewentualne dalsze przedłużenie okresu wypłacania dodatkowego zasiłku opiekuńczego będzie wymagało wydania dalszego rozporządzenia w tym przedmiocie.

W przypadku pytań, pozostajemy do Państwa dyspozycji.