MENU

Przyznanie uprawnień karnych dla Radców Prawnych!

Dnia 30 sierpnia 2013 roku Sejm przyjął nowelizację art. 82 kpk, dzięki której Radcowie Prawni otrzymali uprawnienia karne. Do tej pory Radcowie Prawni nie mieli kompetencji do obrony oskarżonego podczas trwania postępowania karnego, a wg przepisów o ustroju adwokatury, obrońcami mogli być jedynie adwokaci. Ta informacja jest dla nas ogromnie ważna, ponieważ zwiększa zakres usług,...

Wprowadzenie elastycznego czasu pracy – nowelizacja Kodeksu Pracy wchodząca w życie w dniu 23 sierpnia 2013 roku

 W dniu 23 sierpnia 2013 roku weszła w życie nowelizacja ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku Kodeks pracy (Dz.U.2013.896). Zakłada ona wprowadzenie na stałe ruchomego systemu czasu pracy wraz z możliwością zastosowania 12 miesięcznego okresu rozliczeniowego we wszystkich systemach czasu pracy. Ponadto istotnym jej elementem jest dodanie zapisu, który mówi że pracownik będzie mógł...

Współpraca ze studiem graficznym LARIAT

Zapraszamy do obejrzenia nowego katalogu studia graficznego LARIAT! Efekty naszej sesji fotograficznej znajdziecie w nowym katalogu LARIAT na stronie 17.

Kilka słów o “e-discovery”

E-discovery jest to termin pochodzący od słowa „discovery” – czyli początkowej fazy postępowania sądowego, gdy strony w sporze mają obowiązek przekazywać sobie wzajemnie stosowne informacje i dokumenty, wraz ze wszystkimi dowodami związanymi ze sprawą. E-discovery oznacza przekazywanie komunikatów i dokumentów w formie elektronicznej, często nazywanych ESI (electronically...

Zwolnienie od kosztów sądowych

Sąd może zwolnić stronę od kosztów sądowych w całości lub części. Strona w całości zwolniona od kosztów sądowych nie uiszcza opłat sądowych i nie ponosi wydatków, które obciążają tymczasowo Skarb Państwa. Częściowe zwolnienie od kosztów sądowych może polegać na zwolnieniu od poniesienia albo ułamkowej lub procentowej ich części, albo określonej ich kwoty, albo...

Wynagrodzenie prezesa w jednoosobowej spółce z ograniczoną odpowiedzialnością

W polskiej przestrzeni funkcjonowania wolnego rynku i wolności gospodarczej, widoczny jest coraz większy wzrost powstawania spółek z ograniczoną odpowiedzialnością, w skład których wchodzi wyłącznie jeden wspólnik. Dzieje się tak za sprawą pewnych udogodnień, zwłaszcza w formie odpowiedzialności gospodarczej i prawnej wspólników, która zarezerwowana jest dla spółek...

Optymalizacja podatkowa przy przekształceniu jednoosobowej firmy w spółkę

Działalność gospodarczą można prowadzić w różnej formie organizacyjno-prawnej. W zasadzie najprostszą formą jest prowadzenie firmy jako osoba fizyczna – w ramach jednoosobowej działalności gospodarczej. Przedsiębiorcy, którzy prowadzą biznes w takiej formie, mogą w dowolnym momencie przekształcić firmę w innego rodzaju formę organizacyjno-prawną. Decyzja o...

Opodatkowanie dochodów kontrolowanych spółek zagranicznych – w projekcie nowelizacji ustaw o CIT i o PIT

W ostatnim czasie Ministerstwo Finansów aktywnie dąży do wprowadzenia w polskich przepisach podatkowych licznych zmian mających na celu przeciwdziałanie strukturom optymalizacji podatkowej. Projekt z dnia 30 kwietnia 2013 roku o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych przewiduje wprowadzenie do ustaw o CIT i o PIT...

Spółka z o.o. sp. k. – wybrane aspekty prawne odpowiedzialności wspólników

Konstrukcja prawna sp. z o.o. sp. k. w polskiej rzeczywistości gospodarczej jest niezmiernie często wykorzystywaną formą prawną, do prowadzenia działalności gospodarczej przez licznych przedsiębiorców. Często u nowicjuszy prawnych taka konstrukcja prawna budzi niemałą konsternację. Wobec powyższego celem przedstawienia zarysu istoty i funkcjonowania niniejszej spółki w dalszej...

ODSZKODOWANIE OD LOTNISKA

Poprowadzimy dla Ciebie sprawę o odszkodowanie przeciwko Lotnisku. Nie płać za obsługę prawną w trakcie dochodzenia odszkodowania od Lotniska. Zgłoś się do nas już teraz!  Termin mija 3 sierpnia 2013 roku.
Page 2 of 912345Older post ...Last »