MENU

Szansa na odszkodowanie od Lotniska! Zgłoś się do nas.

Masz realną szansę na duże odszkodowanie od Lotniska! Do 3 sierpnia 2013 roku! Jeżeli uważasz, że jesteś pokrzywdzony, bo mieszkasz w obszarze ograniczonego użytkowania. Tobie i Twojej Rodzinie codzienny hałas uniemożliwia normalną egzystencję. Martwisz się o zdrowie swoich bliskich, z powodu dużej emisji spalin w Twoim otoczeniu oraz zanieczyszczonego powietrza. Masz wrażenie, że...

Baza przydatnych adresów – aktualizacja

Zważywszy na fakt, iż usłyszeliśmy wiele pozytywnych opinii na temat powstałej jakiś czas temu Bazy przydatnych adresów, wśród nich najczęściej wymieniane były funkcjonalność oraz przejrzystość bazy, zadecydowaliśmy o tym, aby poinformować wszystkich użytkowników odwiedzających naszą stronę internetową o aktualizacji bazy.  Do bazy zostały dodane nowe kategorie...

Art. 5 kc a rękojmia

Wielu przedsiębiorców spotkało się z problem upływu terminu na dochodzenie praw z rękojmi (statuującej szczególnego rodzaju odpowiedzialność sprzedawcy za wady przedmiotu sprzedaży). Zgodnie z art. 568 § 1 Kodeksu cywilnego (dalej: k.c.) uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne wygasają po upływie roku, a gdy chodzi o wady budynku – po upływie lat trzech, licząc...

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 18 czerwca 2013 r.

Spłata niektórych niezaspokojonych należności przedsiębiorców, wynikających z realizacji udzielonych zamówień publicznych pod lupą Trybunału Konstytucyjnego. Dnia 18 czerwca 2013 r., sygn. akt: K 37/12, Trybunał Konstytucyjny rozpoznał wniosek Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej dotyczący spłaty niektórych niezaspokojonych należności przedsiębiorców, wynikających z...

Lunch z Klientem jest kosztem podatkowym!

Dobra wiadomość dla przedsiębiorców. Dnia 17 czerwca 2013 roku Naczelny Sąd Administracyjny w składzie siedmiu sędziów potwierdził, że obiad z klientem w restauracji w związku z kontraktem może być kosztem podatkowym (sygn. akt: II FSK 702/11). NSA zatem przechylił na stronę podatników szalę w niekończącym się sporze wokół traktowania takiego posiłku jako kosztów...

Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 24 maja 2013 r. (III CZP 104/12)

Dnia 24 maja 2013 r., III CZP 104/12 Sąd Najwyższy w powiększonym składzie 7 sędziów podjął uchwałę, zgodnie z którą spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu ustanowione w budynku położonym na gruncie, do którego spółdzielni nie przysługuje własność albo użytkowanie wieczyste stanowi ekspektatywę tego prawa; niedopuszczalne jest założenie księgi wieczystej w celu...

20% rabat na wybrany Pakiet Z&P!

Każdego miesiąca pierwsze 5 osób, które skontaktuje się z Kancelarią poprzez Formularz Kontaktowy i złoży zamówienie na obsługę prawną, otrzyma 20% rabat na wybrany Pakiet obsługi prawnej Z&P.

Formularz kontaktowy

Nie musisz już wychodzić z domu aby umówić się z prawnikiem, nie musisz marnować czasu i pieniędzy na telefony oraz pisać długich wiadomości e-mail – wypełnij jedynie formularz kontaktowy do wybranego przez Ciebie Pakietu Z&P (Pakiet Podstawowy, Pakiet Optymalny, Pakiet Premium), a my błyskawicznie skontaktujemy się z Tobą w celu omówienia indywidualnej oferty...

Załączniki do zgłoszenia zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego

Do zgłoszenia zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego należy dołączyć: opis i rysunek określający usytuowanie obiektu budowlanego w stosunku do granic nieruchomości i innych obiektów budowlanych istniejących lub budowanych na tej i sąsiednich nieruchomościach, z oznaczeniem części obiektu budowlanego, w której zamierza się dokonać zmiany sposobu użytkowania; zwięzły...

Nowa ustawa o terminach zapłaty w transakcjach handlowych

Dnia 28 kwietnia 2013 roku weszła w życie ustawa z dnia 8 marca 2013 roku o terminach zapłaty w transakcjach handlowych (Dz. U. z 2013 r., poz. 403), która zastąpiła poprzednio obowiązującą ustawę z dnia 12 czerwca 2003 roku o terminach zapłaty w transakcjach handlowych (Dz. U. z 2003 r., br 139, poz. 1323 ze ...
Page 3 of 912345Older post ...Last »