MENU

Obowiązek dokonania zgłoszenia do organu administracji budowlanej

Zmiana przeznaczenia lokalu z mieszkalnego na użytkowy co do zasady wiązać się będzie z koniecznością dokonania zgłoszenia staroście (w miastach na prawach powiatu będzie to prezydent miasta). Zgodnie bowiem z art. 71 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia z dnia 7 lipca 1994 roku prawo budowlane (t. j.: Dz. U. z 2010 r., nr ...

Rola zachowku jako instytucji prawa spadkowego

Zachowek służy ochronie interesów majątkowych osób i polega na zapewnieniu korzyści pieniężnych ze spadku. Jego celem jest zabezpieczanie interesy osób najbliższych pominiętych przez spadkodawcę w testamencie. Katalog osób uprawionych do zachowku jest katalogiem zamkniętym i tak uprawnionymi do zachowku są: dzieci, wnuki, małżonek i rodzice spadkodawcy. Jednak rodzicom...

Baza przydatnych adresów

Chcesz zadzwonić lub wysłać pismo do Sądu czy Urzędu Skarbowego? Znowu tracisz czas na odszukiwanie informacji w Internecie? Nie przypominasz sobie z jakiego źródła ostatnio pozyskałeś dane teleadresowe i pełną nazwę urzędu w którym chcesz coś załatwić? Wszyscy doskonale zdajemy sobie sprawę, że czas w XXI wieku jest na wagę złota. Dlatego z myślą o ...

Rusza BLOG Z&P!

W dzisiejszych czasach trudno jest dogonić technologię i być “trendy”. Tempo zmian trendów jest bardzo dynamiczne, a zależy głównie od zmieniających się potrzeb i zainteresowań ich odbiorców. Rynek staje się coraz bardziej konkurencyjny, a oczekiwania ludzi wciąż wzrastają. Będąc innowacyjną Kancelarią Prawną śledzimy wszystkie nowinki w świecie technologii i...

Zawartość informacyjna strony internetowej

Jakie dane powinna zawierać strona internetowa oraz korespondencja spółki działającej na terytorium RP? Zgodnie z artykułem 34§1 Ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym z dnia 20 sierpnia 1997 roku (Dz. U. z dnia 20 sierpnia 1997, nr 121, poz. 770), podmioty, które są wpisane do Rejestru są zobowiązane umieszczać w oświadczeniach pisemnych, skierowanych w zakresie swojej...

Wypowiedzenie umowy o pracę

Możliwe przyczyny wypowiedzenia umowy o pracę zawartej na czas określony Istnieje szereg uzasadnionych przyczyn wypowiedzenia umowy o pracę zawartej na czas określony. Można je podzielić na dwie grupy: Przyczyny zawinione przez pracownika np.: Utrata zaufania do pracownika, o ile znajduje uzasadnienie w przesłankach natury obiektywnej i racjonalnej oraz nie stanowi arbitralnych ocen lub...

Podatkowe skutki nieodpłatnego przekazania praw autorskich – instytucja naukowa

Jeśli przykładowo instytucja naukowa jest podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych, w przypadku nieodpłatnego przekazania mu praw autorskich do utworu, po stronie instytucji może powstać przychód podlegający opodatkowaniu. Zgodnie bowiem z art. 12. ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, przychodami  są m.in. otrzymane nieodpłatnie lub częściowo odpłatnie...

Fotografia, czyli podróż na rubieże sztuki

Nie ulega wątpliwości, że fotografia przebyła długą i wyboistą drogę. Od 1827 roku, kiedy to  Joseph Nicéphore Niépce wykonał ,,Widok z okna w Le Gras”, zdjęcia zdążyły wyzwolić się z klatki pełnej oparów rtęci, a nawet nabrać kolorów, znikając za szybą aparatów cyfrowych. Fotografia zmieniła świat. Nie funkcjonowałby bez niej National Geographic, a Hitler byłby...

Fetyszyzm prawny

Fetyszyzm prawny jest zjawiskiem hiperbolizacji ocen normy prawnej, zasad prawa, instytucji, prawodawcy, czy procedury. Stanowi efekt błędnego wartościowania prawa, uznania prawa za regulator stosunków społecznych, czy bezsprzeczny i idealny gwarant bezpieczeństwa. Przypisywanie nadmiernej wartości określonemu przedmiotowi prawa, może być działaniem świadomym, propagandowym, lub...

Podwyższenie kapitału zakładowego w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością

Zagadnienia związane z organizacją, zasadami funkcjonowania oraz charakterem prawnym Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, zostały uregulowane w kodeksie spółek handlowych (Dz.U.2000.94.1037), (dalej: KSH). W dalszej części artykułu zostanie przedstawiony zarys dokonania podwyższenia kapitału zakładowego w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością.   Cele i charakterystyka...