MENU

Wymagalność wierzytelności przedstawionej do potrącenia

Sąd Najwyższy w dniu 5 listopada 2014 podjął uchwałę, sygn. akt III CZP 76/14, w której przyjął, że ​wierzytelność jest wymagalna w rozumieniu art. 498 § 1 k.c. w terminie wynikającym z art. 455 k.c. Uchwała została podjęta w odpowiedzi na następujące pytanie prawne: „Czy warunkiem koniecznym dla skutecznego potrącenia wierzytelności z tytułu kary umownej,...

Kancelaria Z&P prelegentem na Targach Szkoleniowo-Doradczych!

Z przyjemnością informujemy, że już w najbliższy piątek, 21 listopada 2014 roku, będziemy obecni na Targach Szkoleniowo-Doradczych „Działania i instrumenty wspierające przedsiębiorczość”, na których prowadzić będziemy także dwie prelekcje:   1. Najczęstsze błędy popełniane w umowach i jak ich unikać? 2. Ochrona danych osobowych w praktyce Targi mają charakter...

Opodatkowanie dochodów z Bitcoinów

W związku z rosną popularnością internetowej waluty Bitcoin warto zwrócić uwagę na indywidualną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w przedmiocie opodatkowania dochodów z Bitcoinów. W interpretacji wydanej z up. Ministra Finansów przez Dyrektora Izby Skarbowej dnia 25 lutego 2014 roku, IPPB2/415-842/13-2/MK uznano, że przychód z tytułu sprzedaży zakupionej przez...

Stosowanie przepisów niezgodnych z Konstytucją

Sąd Najwyższy dnia 16 października 2014 roku, sygn. akt: III CZP 67/14 podjął uchwałę, zgodnie z którą przepis uznany za niezgodny z Konstytucją, który traci moc obowiązującą w terminie określonym przez Trybunał Konstytucyjny, stosuje się do roszczeń, mających podstawę w tym przepisie, w sprawach wytoczonych przed tym terminem. Zgodnie natomiast z art. 190 ust. 3...

5 Międzynarodowy Festiwal Filmów Dokumentalnych HumanDoc

W dniach 7-9 listopada 2014 r. w trzech polskich miastach odbędzie się 5 Międzynarodowy Festiwal Filmów Dokumentalnych HumanDoc. Kina w Warszawie (Kinoteka), Krakowie (Agrafka, Kika) i Poznaniu (CK Zamek) w ramach Festiwalu HumanDOC prezentować będą filmy dokumentalne, krótko- i długometrażowe, pokazujące globalne współzależności, problemy i wyzwania. Festiwal ma m.in. na celu...

Zmiana ustawy o kosztach sądowych

Mała zmiana ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych dotycząca opłat kancelaryjnych za wydawane dokumenty. W ustawie z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (Dz.U. 2014 r. poz. 1025) w art. 77 po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu: ,, 1a. Opłatę od wniosku o wydanie na podstawie ...

Kolejna zmiana ustawy Prawo zamówień publicznych wchodzi w życie 19 października

Trzeba przyznać, że zamówienia publiczne to jedno z najdynamiczniej zmieniających się zagadnień prawnych. W niedzielę wchodzi w życie ustawa o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. poz. 1232) z dnia 29 sierpnia 2014 r. (tekst dostępny w bazie ISAP – Internetowym Systemie Aktór Prawnych: http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20140001232). Nowelizacja liczy...

Adwokat w roli głównej w kinie Muranów 17-19 października

Plany na nadchodzący weekend? Jeszcze żadnych? Proponujemy wybrać się do kina! W najbliższy weekend (17-19 października) w warszawskim kinie Muranów odbędzie się trzeci już Przegląd Kina Prawniczego pod hasłem „Adwokat w roli głównej“. W tym roku widzowie będą mogli zobaczyć m.in. takie dzieła jak „Dwunastu gniewnych ludzi“, „Anatomię morderstwa“, czy „Krótki...

Odsetki maksymalne niższe od ustawowych

Zgodnie z komunikatem prasowym Rady Polityki Pieniężnej opublikowanym na stronach NBP dnia 8 października 2014 RPP ustaliła stopy procentowe NBP na następującym poziomie: – stopa referencyjna 2,00% w skali rocznej (dotychczas 2,50% w skali rocznej); – stopa lombardowa 3,00% w skali rocznej (dotychczas 4,00% w skali rocznej); – stopa depozytowa 1,00% w skali rocznej...

Przewozy regularne osób po 2016 roku

W obecnym stanie prawnym ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (t. j.: Dz. U. z 2013 r., poz. 1414 ze zm.; dalej: u.t.d.) przewiduje m. in. wymóg uzyskania zezwolenia na wykonanie zawodu przewoźnika drogowego (przez 15 sierpnia 2013 roku była to licencja na wykonywanie transportu drogowego) – zob. art. 5 u.t.d. ...
Page 4 of 10« First...23456Older post ...Last »