MENU

Ważny dzień dla Frankowiczów? 16 lutego 2023

Rzecznik generalny Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej ogłosił swoją opinię dokładnie 16 lutego, zgodnie z którą banki nie mają prawa do roszczeń z tytułu bezumownego korzystania z kapitału. TSUE wielokrotnie był przychylny dla Frankowiczów, jednakże sprawa o sygnaturze C-520/21 będzie bezprecedensowa. Wyrok może przesądzić wręcz o przyszłości kilku polskich...

Najem w podatku PIT

Najem w podatku PIT Od 1 stycznia do 31 grudnia 2022 r. – na podstawie przepisów przejściowych wprowadzających. nowy ład (czyli zmiany podatkowe obowiązujące od początku 2022 r.) podatnicy, którzy osiągają przychody z najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy oraz innych umów o podobnym charakterze (czyli z tzw. najmu prywatnego), mogą stosować formy opodatkowania obowiązujące...
Death Ga68d1fc9c 1920 6

Czy pasierb jest uprawniony do otrzymania jednorazowego odszkodowania z ZUS w razie śmierci ojczyma lub macochy?

Stosownie do art. 13 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych członkom rodziny ubezpieczonego, który zmarł wskutek wypadku przy pracy lub choroby zawodowej, przysługuje jednorazowe odszkodowanie. Odszkodowanie to przysługuje również w razie śmierci wskutek wypadku przy pracy lub choroby zawodowej rencisty,...
SN-uchwala-6

SN wzmacnia oręż frankowiczów

Sąd Najwyższy w dniu 28 kwietnia 2022 r. w sprawie o sygn. akt III CZP 40/22 (wcześniej III CZP 33/21) podjął uchwałę o treści: „Sprzeczne z naturą stosunku prawnego kredytu indeksowanego do waluty obcej są postanowienia, w których kredytodawca jest upoważniony do jednostronnego oznaczenia kursu waluty właściwej do wyliczenia wysokości zobowiązania kredytobiorcy oraz ustalenia...
odpowiedzialność wspólników spółlki cywilnej

Odpowiedzialność wspólników s.c. za prowadzenie spraw spółki

Odpowiedzialność wspólników s.c. za prowadzenie spraw spółki to niezwykle istotna kwestia. Ci odpowiadaja za zobowiązania solidarnie i bez limitów. W tym miejscu należy przypomnieć , że wedle art. 860 Kodeksu cywilnego:§ 1. Przez umowę spółki wspólnicy zobowiązują się dążyć do osiągnięcia wspólnego celu gospodarczego przez działanie w sposób oznaczony, w szczególności...
Odpowiedzialność wspólników spółki cywilnej za prowadzenie spraw spółki
Baby 2717347 960 720

Zmiany w kodeksie rodzinnym i opiekuńczym

Spore zmiany w kodeksie rodzinnym i opiekuńczym. Dnia 15 listopada 2021 roku Rządowe Centrum Legislacji opublikowało projekt ustawy o zmianie ustawy Kodeks Rodzinny i Opiekuńczy (druk nr 1092). Głównym jego celem jest wprowadzenie rodzinnego postępowania informacyjnego oraz natychmiastowych świadczeń alimentacyjnych.  Zmiany w kodeksie rodzinnym. Z czym to się wiąże? Kolejne bardzo...
odpowiedzialność wspólników spółlki cywilnej

Formy prowadzenia działalności gospodarczej. Porównanie pod kątem obciążeń podatkowych – Nowy Ład

W świetle zmian mających obowiązywać od początku 2022 r. prezentujemy Państwu porównanie różnych form prowadzenia działalności pod kątem obciążeń podatkowych i zusowskich w postaci przejrzystej tabeli. Formy prowadzenia działalności Podatek Składka zdrowotna Składka społeczna Potencjalne ulgi podatkowe JDG (PIT liniowy) 19% 4,9%; docelowo 9% co do zasady wg zasad ogólnych...
Coins 948603 960 720

Estoński CIT po zmianach – wszystko, co musisz wiedzieć

Estoński CIT, tj. ryczałt od dochodów spółek, także ulegnie zmianie w związku z nowym ładem. Poniżej prezentujemy jego najistotniejsze założenia. 1. Kto może skorzystać z ryczałtu od dochodów spółek? Estoński CIT – najważniejsze informacje. Opodatkowaniu ryczałtem może podlegać podatnik, którego mniej niż 50% przychodów, (łączne przychody z działalności)...