MENU

Zwolnienie z obowiązku opłacania nieopłaconych należności ZUS – „tarcza 2.0.”

Uchwalona 16 kwietnia 2020 r. ustawa o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz. U. z 2020 r. poz. 695) przewiduje uzupełnienie wielu form wsparcia. Istotną dla przedsiębiorców propozycją ustawy jest zwolnienie szerszej grupy przedsiębiorców ze składek ZUS. W świetle propozycji „tarczy 2.0.”: I. Na wniosek płatnika składek...

Antykryzysowe wsparcie z Funduszy Europejskich

  16 kwietnia 2020 r. weszło w życie Rozporządzenie Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 14 kwietnia 2020 r. w sprawie udzielania pomocy z instrumentów finansowych w ramach programów operacyjnych na lata 2014–2020 w celu wspierania polskiej gospodarki w związku z wystąpieniem pandemii COVID-19. Nowe przepisy określają szczegółowe przeznaczenie, warunki i tryb...

Obowiązek zakrywania nosa i ust

Od dzisiaj, tj. od dnia 16 kwietnia 2020 r. do odwołania, nałożony został obowiązek zakrywania przy pomocy odzieży lub jej części, maski albo maseczki, ust i nosa. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 kwietnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (poz. 673) precyzuje,...

Odroczenie zgłoszeń do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych

Ustawa z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020 r. poz. 568), wprowadziła zmiany w ustawie z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu...

Posiadanie statusu mikroprzedsiębiorcy przez samozatrudnionego w świetle możliwości ubiegania się o pożyczkę 5 tys. zł i jej umorzenie w ramach tzw. tarczy antykryzysowej

Kwestia uznania samozatrudnionych za mikroprzedsiębiorców, a co za tym idzie przyznanie prawa do skorzystania przez samozatrudnionych z jednorazowej pożyczki w ramach „tarczy antykryzysowej”, została poruszona przez Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców. Rzecznik MŚP pismem z dnia 3 kwietnia 2020 r. zawnioskował do Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej o udzielenie...

Przedłużenie ograniczeń związanych z koronawirusem oraz nowe obostrzenia

Premier Mateusz Morawiecki oraz minister zdrowia Łukasz Szumowski podczas konferencji prasowej w dniu 9 kwietnia 2020 r. poinformowali o przedłużeniu ograniczeń wprowadzonych w związku z koronawirusem oraz o wprowadzeniu nowych obostrzeń. W świetle powyższego, od 16 kwietnia 2020 r. do odwołania, wprowadzony został obowiązek zasłaniania ust i nosa w miejscach publicznych. Zgodnie z...

Nowa „tarcza antykryzysowa” – najważniejsze rozwiązania

Sejm przegłosował nową “tarczę antykryzysową 2.0”. Rządowy projekt ustawy o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (druk nr 330) oraz Poselski projekt ustawy o utworzeniu prawdziwej Tarczy antykryzysowej oraz o zmianie niektórych innych ustaw (druk nr 324) trafią teraz do Senatu. Projekty ustaw zawarte w drukach nr 324 i 330...

“Tarcza antykryzysowa” – podsumowanie wybranych form wsparcia

  Lp. Forma wsparcia Podstawowe kryteria przyznania wsparcia Podstawowe kryteria wykluczające wsparcie Wysokość wsparcia Termin złożenia wniosku 1. Wsparcie w przypadku przestoju ekonomicznego lub obniżonego wymiaru czasu pracy Spadek obrotów gospodarczych w następstwie wystąpienia COVID-19 (przy wyliczaniu spadku obrotów bierze się pod uwagę jeden wybrany, korzystniejszy sposób...

Restrukturyzacja a upadłość

Restrukturyzację przeprowadza się w następujących postępowaniach restrukturyzacyjnych: 1) postępowaniu o zatwierdzenie układu; 2) przyspieszonym postępowaniu układowym; 3) postępowaniu układowym; 4) postępowaniu sanacyjnym. Celem postępowania restrukturyzacyjnego jest uniknięcie ogłoszenia upadłości dłużnika przez umożliwienie mu restrukturyzacji w drodze zawarcia układu z...

Zwolnienie z ZUS w ramach ustawy antykryzysowej a trudna sytuacja firmy w grudniu 2019 r.

Zgodnie z oficjalną informacją, przedsiębiorcy spełniający kryteria wskazane w ustawie z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw, mogą skorzystać ze zwolnienia z obowiązku opłacenia...