MENU

Jednorazowe pożyczki dla mikroprzedsiębiorców w ustawie o tarczy antykryzysowej

Założenia tzw. tarczy antykryzysowej, które zostały zawarte w uchwalonej w dniu 31.03.2020 r. ustawie o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2020 r. poz. 568), obejmują również możliwość udzielania...

Dofinansowanie przez starostów części kosztów wynagrodzeń pracowników

Zgodnie z uchwaloną ustawą w sprawie tzw. „tarczy antykryzysowej”, możliwe jest uzyskanie przez przedsiębiorców pomocy finansowej w postaci dofinansowania części kosztów wynagrodzeń pracowniczych oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenia społeczne. Pomoc ta ma być udzielana przez starostów w przypadku spadku obrotów gospodarczych przedsiębiorcy w...

Dofinansowanie przez starostów części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby fizyczne niezatrudniające pracowników

Zgodnie z uchwaloną w dniu 31.03.2020.r. ustawą w sprawie tzw. „tarczy antykryzysowej”, możliwe będzie uzyskanie przez przedsiębiorców, będących osobami fizycznymi, niezatrudniającymi pracowników pomocy w postaci dofinansowania części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej w przypadku spadku obrotów gospodarczych w następstwie wystąpienia COVID-19. Zapraszamy do...

Administracyjne kary pieniężne w okresie stanu epidemii według uchwalonej ustawy o tzw. tarczy antykryzysowej

W dniu 31 marca 2020 r. uchwalona została ustawa o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2020 r. poz. 568). Wskazaną wyżej ustawą, wprowadzone zostały również zmiany w zakresie administracyjnych kar...

Ostateczny kształt przepisów w zakresie biegu terminów w okresie stanu epidemii według uchwalonej specustawy antykryzysowej

Przepisy w przedmiocie biegu terminów w uchwalonej, tzn. specustawie antykryzysowej z dnia 31 marca 2020 r. (Dz.U. 2020, poz. 568) różnią się w części od projektów przedstawianych w toku procesu legislacyjnego, o których informowaliśmy we wcześniejszych wpisach. Podstawową zmianą jest rezygnacja z zawieszenia biegu terminów przewidzianych przepisami prawa cywilnego, a więc np....

Przedłużenie terminów złożenia sprawozdań finansowych w związku ze stanem epidemii

Uchwalona w dniu 31 marca 2020 r. ustawa o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2020, poz. 568), dotyczy także kwestii przedłużenia terminów na złożenie sprawozdań finansowych przez przedsiębiorców w...

Kolejne obostrzenia związane z koronawirusem – za złamanie zakazów ma grozić kara grzywny od 5 do 30 tys. zł

Premier Mateusz Morawiecki oraz minister zdrowia Łukasz Szumowski podczas konferencji prasowej w dniu 31 marca 2020 r. poinformowali o kolejnych obostrzeniach związanych z koronawirusem. W świetle powyższego, od 1 kwietnia 2020 r. będą obowiązywały poniższe restrykcje. Ograniczenia w liczbie klientów w sklepach, na targach, na poczcie, tj.: sklepy i punkty usługowe – 3 osoby na...

Poprawki Senatu w „tarczy antykryzysowej” – utworzenie Funduszu Płynności

W świetle kolejnych zmian proponowanych przez Senat w Ustawie z dnia 28 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw, miałby zostać utworzony Fundusz Płynności. Jego celem jest wsparcie utrzymania...

Poprawki Senatu w „tarczy antykryzysowej” – odroczenie płatności zaliczek na podatki oraz zmiany w zwolnieniach ze składek ZUS

  W świetle proponowanych przez Senat zmian w tzw. „tarczy antykryzysowej”, w okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii lub stanu nadzwyczajnego od płatników będących przedsiębiorcami w rozumieniu w art. 4 ust. 1 lub 2 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców nie pobiera się zaliczek na podatki ani podatków określonych w ...

Poprawki Senatu w „tarczy antykryzysowej” – zmiany w dofinansowaniach wynagrodzeń pracowników

31 marca 2020 r. do Sejmu wniesiono stanowisko Senatu w sprawie Ustawy z dnia 28 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw. Poprawki Senatu w „tarczy antykryzysowej” przewidują w szczególności zmiany...