MENU

Założenie spółki

Prawo handlowe określa wewnętrzne stosunki co do podmiotów prawa handlowego oraz ich relacje na zewnątrz, z osobami trzecimi. Ten obszar prawa handlowego normuje        przede wszystkim Kodeks spółek handlowych. Warto zaznaczyć, że zakładanie i rejestracja wszelkiego rodzaju spółek jawnych, partnerskich, komandytowych, komandytowo – akcyjnych, spółek z ograniczoną...

Przekształcenie spółki

Przekształcenie spółki handlowej w inną spółkę handlową polega na tym, że zmienia się ona na spółkę o strukturze innego typu. Spółkami, które można przekształcić, są: spółka jawna, spółka partnerska, spółka komandytowa, spółka komandytowo-akcyjna, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością lub spółka akcyjna. Każda z nich może zostać przekształcona w inną...

Jak zarejestrować spółkę?

„Mówią odtąd jaskółki, /Że niedobre są spółki” 1. Ten znany cytat z wiersza Jana Brzechwy, poety, który był radcą prawnym, towarzyszy nam od dzieciństwa. A jednak historia prawa spółek przekonuje, że ludzie chcą brać sprawy w swoje ręce, łącząc kapitał i pracę celem zwiększania dochodów. Spółki wykształcają bowiem w ludziach zdolność do podejmowania...

Import towarów w pigułce

Chciałbyś rozszerzyć zakres prowadzonej działalności gospodarczej o przywóz towarów z państwa trzeciego (np. Chin) do Unii Europejskiej, ale wydaje Ci się, że zagadnienia związane z importem są zbyt skomplikowane? Jeśli odpowiedziałeś twierdząco, ten artykuł jest właśnie dla Ciebie. W prostej formie wyjaśnimy podstawowe pojęcia, działanie różnych procedur przywozowych...

Co dalej w sprawie kredytów frankowych?

Dostatecznie uważny i rozsądny tzw. przeciętny konsument powinien nie tylko mieć możliwość dowiedzenia się o obniżeniu wartości waluty krajowej względem waluty obcej,        do której kredyt był denominowany, ale również ocenić następstwa ekonomiczne takiego warunku dla swoich zobowiązań finansowych. Jest to wniosek, który wypływa ze stwierdzenia zawartego w wyroku...

Odstąpienie od umowy

Można powiedzieć bez przesady, że umowy są nieodłącznym elementem codziennego życia. W zasadzie każdego dnia każdy staje się stroną jakiejś umowy, idąc chociażby do sklepu, aby wykonać tak prostą czynność jak zakupy. Coraz więcej też osób realizuje transakcje na odległość lub poprzez przedstawicieli poza lokalem przedsiębiorcy. Równocześnie świadomość konsumentów co...

Nowelizacja ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty oraz ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta

Polski ustawodawca ciągle pracuje na tym, aby wprowadzać legislacyjne ułatwienia dla osób stosujących Ustawę o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz. U. z 2009 r. poz. 417). Niedawno weszła w życie nowelizacja Ustawy o prawach pacjenta, uzupełniona ponadto o zmiany w Ustawie o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. z 1997 r. poz. ...

Wyjście wspólnika ze spółki jawnej

Zgodnie z przepisem art. 58. § 1 Kodeksu spółek handlowych (KSH – Dz. U. z 2000 r. poz. 103) rozwiązanie spółki jawnej powodują: przyczyny przewidziane w umowie spółki, jednomyślna uchwała wszystkich wspólników, ogłoszenie upadłości spółki, śmierć wspólnika lub ogłoszenie jego upadłości, wypowiedzenie umowy spółki przez wspólnika lub wierzyciela wspólnika, prawomocne...

Zarząd sukcesyjny przedsiębiorstwem osoby fizycznej

Odziedziczenie przedsiębiorstwa po osobie, która prowadziła indywidualną działalność gospodarczą, niejednokrotnie nastręczało spadkobiercom szeregu trudności. Zapewnienie ciągłości istnienia i funkcjonowania takiej firmy stało się prostsze za sprawą wejścia w życie ustawy z dnia 5 lipca 2018 roku o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej (Dz. U. z 2019 r.,...

Zmiana ilości udziałów wspólników – sposób nr 3 – umorzenie części udziałów

Umorzenie udziałów jest instytucją prawa handlowego uregulowaną w art. 199 KSH. Polega ona na unicestwieniu, czyli zniesieniu lub wygaśnięciu udziału. W wyniku umorzenia nie tylko udział przestaje istnieć, lecz także wygasają związane z nim prawa udziałowe. Udział może być umorzony jedynie po wpisie spółki do rejestru i tylko w przypadku, gdy umowa spółki tak stanowi....