MENU

Wszystko o karach umownych

Strony, które zawierają umowę, mogą swobodnie kształtować jej treść tak, by pozostawało      to zgodne z charakterem stosunku prawnego, jaki je łączy. Jednym z instrumentów pomagających osiągnąć ten cel, jest ustalenie kary wobec strony, która nie wykonała lub też nienależycie wykonała umowę. Z reguły przydatna do tego jest kara umowna ujęta w przepisach Kodeksu...

Publikacja w Gazecie Prawnej: Jak legalnie przetwarzać dane osobowe uzyskane na podstawie zgód np. marketingowych?

W dniu 25 października 2019 roku w internetowym wydaniu Gazety Prawnej w dziale prawnym ukazał sie artykuł pt. “Jak legalnie przetwarzać dane osobowe uzyskane na podstawie zgód np. marketingowych” autorstwa aplikanta radcowskiego Pauliny Rzepki – członka naszego zespołu. Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z jego treścią pod ponizszym linkiem:...

Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych

W dniu 13 października 2019 r. – 18 miesięcy od dnia ogłoszenia ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2019 r. poz. 1115) (dalej: „ustawa”), weszły w życie przepisy jej rozdziału 6. Powyższe oznacza, zaczęły obowiązywać regulacje dotyczące Centralnego Rejestru Beneficjentów (dalej również: „CRBR”),...

Sukcesja w biznesie – planowanie spadkowe i zabezpieczenie kapitału

Zapraszamy na szkolenie pt. “Sukcesja w biznesie – planowanie spadkowe i zabezpieczenie kapitału Miejsce i data: 28 listopada 2019 r. GF Airport ul. Komitetu Obrony Robotników 45B Cena szkolenia Cena szkolenia wynosi 490 PLN netto/ osobę i zawiera: o          Udział w szkoleniu o          Możliwość zadawania pytań ekspertowi podczas panelu dyskusyjnego...

RODOzgodni czyli praktyczne warsztaty z RODO

Zapraszamy na szkolenie pt. “RODOzgodni czyli praktyczne warsztaty z RODO” Miejsce i data: 23 października 2019 r. GF Airport ul. Komitetu Obrony Robotników 45B Do kogo skierowane jest szkolenie? – do każdego przedsiębiorcy sprzedającego usługi lub produkty w ramach Unii Europejskiej – do wszystkich, którzy na co dzień mają do czynienia z przetwarzaniem danych osobowych...

Publikacja w Rzeczpospolitej: Nowelizacja KPC: Skarb Państwa będzie pobierał „prowizję” od przelewów

W dniu 24 sieprnia 2019 roku w internetowym wydaniu Rzeczpospolitej w dziale Rzecz o prawie ukazał sie artykuł dotyczący nowelizacji KPC autorstwa adwokat Joanny Minkiewicz – członka naszego zespołu. Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z jego treścią pod ponizszym linkiem:...

Nowelizacja Kodeksu postępowania cywilnego z 4 lipca 2019 roku – podsumowanie najważniejszych zmian

Na skutek podpisanej przez Prezydenta w dniu 24 lipca 2019 roku ustawy z dnia 4 lipca 2019 roku o zmianie ustawy Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw, czeka nas rewolucja w zakresie procedury cywilnej. Nowelizacja nie ominęła również przepisów określających wysokość opłat sądowych, które ulegną znacznemu podwyższeniu. W założeniu uchwalone zmiany mają...

Termin składania oświadczeń w przedmiocie tzw. zamrożenia cen prądu – aktualizacja

Na bieżącym 83. posiedzeniu Senatu rozpatrywana jest ustawa z dnia 31 lipca 2019 roku o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia obciążeń regulacyjnych, która m.in. przedłuża do 13 sierpnia 2019 r. termin składania sprzedawcom energii oświadczeń umożliwiających skorzystanie przez mikro i małe przedsiębiorstwa, szpitale i jednostki sektora finansów publicznych z uprawnienia...

Biała lista podatników VAT – jakie zmiany czekają nas od 1 września 2019 roku?

Z dniem 12 kwietnia 2019 r. uchwalona została ustawa o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.2019.1018), przewidująca kolejne zmiany ukierunkowane na uszczelnienie systemu podatkowego. Ustawodawca za pomocą zawartych w niej rozwiązań zmierza do zminimalizowania ryzyka nieświadomego udziału przedsiębiorców w tzw. karuzelach VAT-owskich....

Podział majątku wspólnego małżonków

Rozważając kwestię podziału majątku wspólnego przede wszystkim należy wyjść od art. 31 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. z 2017 poz. 682; dalej: „krio”), zgodnie z którym, wspólność majątkowa (ustawowa) powstaje między małżonkami z mocy ustawy z chwilą zawarcia małżeństwa, i obejmuje przedmioty majątkowe nabyte w czasie jej...