MENU

Moc prawna wyroku Europejskiego Trybunału Praw Człowieka

Przepisy europejskie Konwencja o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności sporządzona w Rzymie dnia 4 listopada 1950 r., zmieniona następnie Protokołami nr 3, 5 i 8 oraz uzupełniona Protokołem nr 2 (Dz.U.1993.61.284) odnosi się do mocy obowiązującej oraz wykonania wyroków w art. 46. Zgodnie z nim: Wysokie Układające się Strony zobowiązują się do przestrzegania ostatecznego...

Milczące rozpatrzenie reklamacji zgodnie z wolą klienta

Sąd Najwyższy uchwałą z dnia 13 czerwca 2018 r., sygn. akt III CZP 113/17, rozstrzygnął przedstawione przez Sąd Okręgowy w Lublinie zagadnienie prawne, dotyczące interpretacji art. 8 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym (Dz. U. z 2017 r., poz. 2270). Wskazany przepis przewiduje, ...

Ulga na złe długi w VAT – dłużnik nie może być w trakcie upadłości lub likwidacji na dzień dokonania korekty

Stosownie do art. 89a ustawy o VAT podatnik może skorygować podstawę opodatkowania oraz podatek należny z tytułu dostawy towarów lub świadczenia usług na terytorium kraju w przypadku wierzytelności, których nieściągalność została uprawdopodobniona. Korekta dotyczy również podstawy opodatkowania i kwoty podatku przypadającej na część kwoty wierzytelności, której...

Przedawnienie roszczeń – zmiany w kodeksie cywilnym od 9 lipca 2018 r.

Ustawa z dnia 13 kwietnia 2018 roku o zmianie ustawy – Kodeks cywilny oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.2018 poz. 1104) wprowadza fundamentalne zmiany dotyczące przedawnienia roszczeń wierzycieli względem dłużników, które można podzielić na 3 zasadnicze kwestie: zmiany długości terminów przedawnienia, zmiany w sposobie liczenia terminów, rozróżnienie w sposobie korzystania z...

Rejestr czynności przetwarzania danych osobowych w świetle przepisów RODO

Zgodnie z art. 30 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679  z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych z związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)  (Dz. U. UE Nr 100, 4.5.2016), każdy administrator prowadzi...

Nowe prawo ochrony danych osobowych

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia  2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) implikuje obowiązek dostosowania obecnego porządku prawnego panującego w krajach Unii Europejskiej na...

RODO – kto ma obowiązek jego stosowania

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) wejdzie w życie z dniem 25 maja 2018 r. Zmiany, jakie na jego mocy zostaną ...

Już jest! Nowa oferta Kancelarii Zawiślak & Partners in Law na outsourcing ABI/IOD!

Szanowni Państwo, nasze szerokie doświadczenie w dziedzinie ochrony danych osobowych pozwala nam – poza obsługą korporacyjną – skutecznie pełnić funkcję Administratora Bezpieczeństwa Informacji czy też Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Największą zaletą współpracy z naszą Kancelarią w ramach outsourcingu ABI/IODO jest efektywny kosztowo sposób zapewnienia sobie...

Ochrona danych osobowych pod lupą RODO

Zapraszamy na szkolenie pt. “Ochrona danych osobowych pod lupą RODO” Miejsce i data: 19 kwietnia 2018 r., od 9:00 do 15:00 Warszawa, al. Jerozolimskie 123A (budynek Millennium Plaza) Dlaczego warto? RODO – Rozporządzenie o ochronie danych osobowych – jest to rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady Europy, które wchodzi w życie 25 maja 2018 roku. Szkolenie...

Obowiązek informacyjny w świetle RODO

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (w skrócie: ogólne rozporządzenie o ochronie danych) wchodzi w życie 25 maja 2018 r. Wprowadza ono liczne zmiany w...