MENU

Ustawodawca stawia na polubowne metody rozwiązywania sporów

Na początku października opublikowana została ustawa z dnia 10 września 2015 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze wspieraniem polubownych metod rozwiązywania sporów (Dz. U. z 2015 poz. 1595). Ustawa wprowadza szereg zmian w przepisach związanych z próba upowszechnienia polubownych metod rozwiązywania sporów. Zmiany wejdą w życie z dniem 1 stycznia 2016 r. Ustawa...

Koszty zastępstwa procesowego w procesach wieloosobowych

Sąd Najwyższy w uchwale z dnia 8 października 2015 r., III CZP 58/15 uznał, że współuczestnikom formalnym, reprezentowanym przez jednego pełnomocnika będącego adwokatem lub radcą prawnym, należy się zwrot kosztów procesu obejmujących jego wynagrodzenie ustalone odrębnie w stosunku do każdego współuczestnika. Sąd powinien jednak obniżyć to wynagrodzenie, jeżeli przemawia za...

Wada lokalu jako czyn niedozwolony

W przypadku popełnienia czynu niedozwolonego, czyli tzw. deliktu cywilnego osoba poszkodowana może żądać naprawienia szkody. A jeżeli delikt naruszał jej dobra osobiste, może ona żądać zadośćuczynienia pieniężnego za doznaną krzywdę lub zasądzenia odpowiedniej sumy pieniężnej na wskazany przez nią cel społeczny (niezależnie od innych środków potrzebnych do usunięcia...

Zmiany w postępowaniu dyscyplinarnym komorników

    Dnia 24 września 2015 r. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej podpisał ustawę z dnia 10 września 2015 r. o zmianie ustawy o komornikach sądowych i egzekucji. Nowelizacja wprowadza zmiany w postępowaniu dyscyplinarnym komorników. Do postępowania dyscyplinarnego prowadzonego przeciwko komornikom, asesorom komorniczym i aplikantom komorniczym wprowadzony zostaje rzecznik dyscyplinarny....

Nowoczesna Kancelaria Prawna Z&P zatrudni ambitną osobę na stanowisko Office Managera

Zakres obowiązków – prace administracyjne i biurowe, – koordynowanie biura oraz nadzór nad organizacją czasu pracy Prawników, – pozyskiwanie nowych klientów oraz podtrzymywanie długofalowych relacji ze stałymi klientami, – prowadzenie firmowych profili na portalu Facebook, Twitter oraz administracja firmowej strony internetowej, – tworzenie oraz monitorowanie...

Kancelaria Prawna Magdalena Zawiślak & Partners in Law zatrudni aplikanta radcowskiego

APLIKANT RADCOWSKI będzie odpowiedzialny za: • bieżące doradztwo prawne oraz obsługę prawną klientów Kancelarii • samodzielne sporządzanie projektów pism procesowych oraz projektów opinii prawnych • przygotowywanie oraz opiniowanie umów • współpracę z członkami zespołu Kancelarii • udział w negocjacjach • zastępstwo procesowe z upoważnienia w postępowaniach...

Ilu biegłych w jednej sprawie?

Zgodnie z art. 278 § 1 kodeksu postępowania cywilnego w wypadkach wymagających wiadomości specjalnych sąd po wysłuchaniu wniosków stron co do liczby biegłych i ich wyboru może wezwać jednego lub kilku biegłych w celu zasięgnięcia ich opinii. Jednakże pozostaje pytanie, co w sytuacji, gdy opinia biegłego nie odpowiada naszym oczekiwaniom? Czy możemy powołać kolejnego biegłego...

Nowelizacja kodeksu rodzinnego i opiekuńczego

Zmiany wprowadzają po raz pierwszy w polskim prawie przepisy kształtujące prawo dziecka do wychowania przez obojga rodziców. Przepisy Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego stanowią, iż dziecko pozostaje pod władzą rodzicielską, aż do uzyskania pełnoletniości. Pojęcie władzy rodzicielskiej to w głównej mierze prawo i obowiązek rodziców do sprawowania opieki nad osobą małoletnią,...

Zarzut przedawnienia w postępowaniu grupowym

W postępowaniu grupowym o ustalenie odpowiedzialności pozwanego (art. 2 ust. 3 ustawy z dnia 17 grudnia 2009 r. o dochodzeniu roszczeń w postępowaniu grupowym, Dz. U. z 2010 r., Nr 7, poz. 44) sąd bada zarzut przedawnienia roszczenia pieniężnego, jeżeli dotyczy on wszystkich członków grupy i oparty jest na jednakowych okolicznościach odnoszących się do nich ...

Elektro-śmieci – będzie łatwiej!

W dniu 11 września 2015 r. Sejm uchwalił ustawę z dnia 10 lipca 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym.  Nowe przepisy wdrażają unijne standardy dotyczące elektro-śmieci, co ma zwiększyć ich poziom zbierania oraz  recyklingu. Zgodnie z nowymi przepisami dystrybutor prowadzący jednostkę handlu detalicznego o powierzchni sprzedaży wynoszącej co najmniej 400 m2...