MENU

Nadchodzący koniec tarczy w PFR

  Program tarczy finansowej realizowany przez Polski Fundusz Rozwoju zakłada, że wsparcie finansowe będzie udzielane przez PFR za pośrednictwem  partnerów programu  do dnia 31 lipca 2020 r. z możliwością przedłużenia tego terminu do końca 2020 r. Decyzję o dalszym udzielaniu wsparcia w ramach Programu podejmuje Rada Ministrów, z uwzględnieniem sytuacji dotyczącej skutków...

Dopłaty do zagrożonych kredytów w związku z koronawirusem

Dnia 24 czerwca 2020 r. weszła w życie ustawa z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19 (Dz.U. z 2020 r., poz. 1086). Na jej podstawie o udzielenie kredytu, do którego oprocentowania stosowana jest...

Dotacje na kapitał obrotowy dla średnich przedsiębiorców

15 czerwca 2020 roku ruszył nabór wniosków w programie organizowanym przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości “Dotacja na kapitał obrotowy”. Celem programu jest pomoc średnim przedsiębiorcom, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji ekonomicznej w związku z zakłóceniami w funkcjonowaniu gospodarki na skutek wystąpienia pandemii COVID-19. Wnioski są przyjmowane...

Kolejne nabory wniosków o dofinansowanie prowadzenia działalności oraz kosztów wynagrodzeń pracowników Urzędzie Pracy w Warszawie

Informujemy, że zgodnie z komunikatami Dyrektora Urzędu Pracy m. st. Warszawy: – w dniach 24.06 -7.07.2020 r. odbędzie się nabór wniosków o udzielenie dofinansowania części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej dla przedsiębiorcy samozatrudnionego tj. dla przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną, niezatrudniającego pracowników, na podstawie art. 15 zzc ustawy o...

Tarcza Finansowa PFR – nowe postępowanie wyjaśniające

W dniu 28 maja 2020 r. wprowadzono zmiany w Regulaminie ubiegania się o udział w programie rządowym “Tarcza Finansowa Polskiego Funduszu Rozwoju dla Mikro, Małych i Średnich Firm”. Przewidują one między innymi dodanie po § 13 nowego § 14, który odnosi się do postępowania wyjaśniającego. Zgodnie z nowym § 14, z zastrzeżeniem postanowień Regulaminu dotyczących...

Ustawa antyprzemocowa

Ustawa z dnia 30 kwietnia 2020 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020 r. poz. 956, dalej: ustawa) została przyjęta przez Sejm niemal jednogłośnie (433 za, 6 przeciw, 6 wstrzymało się). Przepisy tzw. ustawy antyprzemocowej  wprowadzają zmiany w szczególności w ustawie z dnia 17 listopada 1964 ...

Czwarty etap znoszenia ograniczeń związanych z COVID-19

Premier Mateusz Morawiecki, Minister Zdrowia Łukasz Szumowski oraz Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego Piotr Gliński podczas konferencji prasowej w dniu 27 maja 2020 r. poinformowali o kolejnych etapach znoszenia ograniczeń związanych z COVID-19. W świetle powyższego, od 30 maja: zniesiony zostaje obowiązek zasłaniania nosa i ust w otwartej przestrzeni, ale co istotne, tylko pod...

Opodatkowanie subwencji finansowych PFR

  Polski Funduszu Rozwoju S.A. w dniu 19 maja 2020 r. wydał Komunikat w sprawie zasad opodatkowania subwencji finansowych udzielanych w ramach rządowego programu „Tarcza Finansowa Polskiego Funduszu Rozwoju dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw”.   Zgodnie ze stanowiskiem PFR: Otrzymanie subwencji finansowej w ramach Programu: przedsiębiorcy nie zaliczają do przychodów...

Aktualne zasady dodatkowego zasiłku opiekuńczego w związku z zamknięciem przedszkoli i innych placówek opiekuńczych

Pomimo, iż od 6 maja 2020 roku mogą być otwierane placówki opieki, to temat dodatkowego zasiłku opiekuńczego dla rodziców i opiekunów prawnych dzieci do lat 8 oraz opiekunów osób niepełnosprawnych, którzy zdecydują się na dalsze osobiste sprawowanie opieki nad dziećmi, wciąż pozostaje aktualny. Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 maja 2020 r. w ...

Tarcza 3.0. zwiększa ochronę pracownika przed potrąceniami

Z dniem 15 maja 2020 roku weszła w życie większość zapisów tzw. Tarczy 3.0. czyli ustawy z  dnia 14 maja 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz.U.2020.875). Jedną z istotnych zmian wprowadzonych przedmiotową nowelizacją jest zwiększenie ochrony wynagrodzeń pracowniczych przed potrąceniami w...