MENU

Ustanowienie kuratora dla osoby prawnej na wniosek organu podatkowego

W uchwale z dnia 5 grudnia 2014 roku, sygn. akt: III CZP 101/14 Sąd Najwyższy rozstrzygnął, że artykuł 138 § 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749 ze zm.) jest podstawą złożenia przez organ podatkowy wniosku o ustanowienie kuratora na mocy art. 42 § ...

Dziś Europejski Dzień Prawnika

Po raz pierwszy w Polsce, w tym roku organizowany jest Europejski Dzień Prawnika. Inicjatywa wyszła z UE, a mianowicie ustanowiła go Rada Adwokatur i Stowarzyszeń Prawniczych Europy (CCBE) i jest on organizowany we wszystkich krajach członkowskich Unii Europejskiej. Celem całego przedsięwzięcia jest oczywiście promowanie idei państwa prawa i wartości wymiaru sprawiedliwości, a także...

Kolejna edycja Międzynarodowego Festiwalu Filmowego WATCH DOCS poświęconego prawom człowieka

W dniach 5-14 grudnia 2014 r. na ekranach warszawskich kin, a także w innych polskich miastach zaprezentowanych zostanie ponad 60 filmów z całego świata traktujących o prawach człowieka. Przedsięwzięcie to realizowane jest już po raz 14 głównie przez Helsińską Fundację Praw Człowieka i ma na celu poruszenie istotnego tematu, jakim są prawa człowieka, przybliżenie form...

Nowelizacja ustawy o ochronie danych osobowych

24 listopada 2014 r. Prezydent RP podpisał ustawę z dnia 7 listopada 2014 r. o ułatwieniu wykonywania działalności gospodarczej, która nowelizuje m.in. ustawę o ochronie danych osobowych. Zmiany te dotyczyć będą między innymi pozycji administratora bezpieczeństwa informacji (ABI) i zakresu jego obowiązków, a także kwestii rejestracji zbiorów danych osobowych w GIODO (Główny...

V Otwarty Dzień Notariatu

Co? Dzień Otwarty Notariatu, organizowany po raz piąty od 2010 roku w ramach, którego Notariusze z 19 polskich miast udzielają pomocy prawnej. O czym?   Tegoroczna edycja akcji odbywa się pod hasłem: “Porozmawiaj z notariuszem o bezpiecznej jesieni życia. Majątek a prawo.” Dla kogo? Dla wszystkich zainteresowanych. Kiedy? 29 listopada (sobota) w 19 miastach w...

Wymagalność wierzytelności przedstawionej do potrącenia

Sąd Najwyższy w dniu 5 listopada 2014 podjął uchwałę, sygn. akt III CZP 76/14, w której przyjął, że ​wierzytelność jest wymagalna w rozumieniu art. 498 § 1 k.c. w terminie wynikającym z art. 455 k.c. Uchwała została podjęta w odpowiedzi na następujące pytanie prawne: „Czy warunkiem koniecznym dla skutecznego potrącenia wierzytelności z tytułu kary umownej,...

Kancelaria Z&P prelegentem na Targach Szkoleniowo-Doradczych!

Z przyjemnością informujemy, że już w najbliższy piątek, 21 listopada 2014 roku, będziemy obecni na Targach Szkoleniowo-Doradczych „Działania i instrumenty wspierające przedsiębiorczość”, na których prowadzić będziemy także dwie prelekcje:   1. Najczęstsze błędy popełniane w umowach i jak ich unikać? 2. Ochrona danych osobowych w praktyce Targi mają charakter...

Opodatkowanie dochodów z Bitcoinów

W związku z rosną popularnością internetowej waluty Bitcoin warto zwrócić uwagę na indywidualną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w przedmiocie opodatkowania dochodów z Bitcoinów. W interpretacji wydanej z up. Ministra Finansów przez Dyrektora Izby Skarbowej dnia 25 lutego 2014 roku, IPPB2/415-842/13-2/MK uznano, że przychód z tytułu sprzedaży zakupionej przez...

Stosowanie przepisów niezgodnych z Konstytucją

Sąd Najwyższy dnia 16 października 2014 roku, sygn. akt: III CZP 67/14 podjął uchwałę, zgodnie z którą przepis uznany za niezgodny z Konstytucją, który traci moc obowiązującą w terminie określonym przez Trybunał Konstytucyjny, stosuje się do roszczeń, mających podstawę w tym przepisie, w sprawach wytoczonych przed tym terminem. Zgodnie natomiast z art. 190 ust. 3...

5 Międzynarodowy Festiwal Filmów Dokumentalnych HumanDoc

W dniach 7-9 listopada 2014 r. w trzech polskich miastach odbędzie się 5 Międzynarodowy Festiwal Filmów Dokumentalnych HumanDoc. Kina w Warszawie (Kinoteka), Krakowie (Agrafka, Kika) i Poznaniu (CK Zamek) w ramach Festiwalu HumanDOC prezentować będą filmy dokumentalne, krótko- i długometrażowe, pokazujące globalne współzależności, problemy i wyzwania. Festiwal ma m.in. na celu...