MENU

Stosowanie mechanizmu podzielonej płatności (split payment) przy rozliczeniach walutowych

Przedsiębiorcy posiadający polską rezydencję podatkową, niejednokrotnie decydują się na dokonywanie wzajemnych rozliczeń w innej walucie niż złoty polski. Czy w takim przypadku również występuje konieczność stosowania split payment? Czy nasz kontrahent może skorzystać z tej metody dobrowolnie? Odpowiedź na poniższe pytania znajdziesz w naszym artykule. W sytuacji,...

Kolejny etap znoszenia ograniczeń związanych z COVID-19

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 maja 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (poz. 878), zmienia wybrane obostrzenia związane z koronawirusem. Od dnia 18 maja 2020 r. zniesiony został zakaz prowadzenia działalności: polegającej na przygotowywaniu i podawaniu posiłków i napojów gościom siedzącym przy...

Wytyczne dla gabinetów świadczących usługi kosmetyczne i estetyczne w trakcie pandemii SARS-CoV-2

W związku ze zniesieniem od dnia 18 maja 2020 r. zakazu prowadzenia działalności salonów fryzjerskich, Ministerstwo Rozwoju w konsultacji z Głównym Inspektoratem Sanitarnym przygotowało wytyczne dla gabinetów świadczących usługi kosmetyczne i estetyczne w trakcie epidemii SARS-CoV-2 w Polsce. Celami wdrażanych procedur są: dodatkowe zwiększenie bezpieczeństwa pracowników...

Wytyczne dla funkcjonowania salonów fryzjerskich w trakcie pandemii SARS-CoV-2

W związku ze zniesieniem od dnia 18 maja 2020 r. zakazu prowadzenia działalności salonów fryzjerskich, Ministerstwo Rozwoju w konsultacji z Głównym Inspektoratem Sanitarnym przygotowało wytyczne dla funkcjonowania salonów fryzjerskich w trakcie epidemii SARS-CoV-2 w Polsce. Celami wdrażanych procedur są: zwiększenie bezpieczeństwa pracowników i klientów salonu fryzjerskiego,...

Wytyczne dla funkcjonowania gastronomii w trakcie epidemii SARS-CoV-2 w Polsce

W związku ze zniesieniem od dnia 18 maja 2020 r. zakazu prowadzenia działalności polegającej na przygotowywaniu i podawaniu posiłków i napojów gościom siedzącym przy stołach lub gościom dokonującym własnego wyboru potraw z wystawionego menu, spożywanych na miejscu (ujętej w PKD w podklasie 56.10.A) oraz związanej z konsumpcją i podawaniem napojów (ujętej w PKD w podklasie...

Czy małżonek może cofnąć złożone przed sądem żądanie w przedmiocie braku orzekania o winie rozkładu pożycia?

Brak konieczności orzekania przez sąd o winie małżonków w rozkładzie pożycia znacznie przyśpiesza przebieg sprawy rozwodowej. W przypadku braku wspólnych małoletnich dzieci, orzeczenie rozwodu w takiej sytuacji może nastąpić nawet na pierwszym posiedzeniu, po przesłuchaniu obojga małżonków, bez konieczności przeprowadzania dalszych dowodów. Kiedy sąd może odstąpić od...

Kolejny etap znoszenia ograniczeń związanych z COVID-19

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 maja 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (poz. 792), zmienia wybrane obostrzenia związane z koronawirusem. Od dnia 4 maja 2020 r. zniesiony został zakaz prowadzenia działalności: związanej z prowadzeniem usług hotelarskich, bibliotek, archiwów, muzeów oraz...

Tarcza Finansowa PFR – jak określić status przedsiębiorcy?

29 kwietnia 2020 r. rozpoczęło się przyjmowanie wniosków w ramach rządowego programu udzielania Beneficjentom Subwencji Finansowych pt. „Tarcza finansowa Polskiego Funduszu Rozwoju dla Małych i Średnich Firm”. Wraz z wnioskami pojawiają się pierwsze pytania, między innymi w jaki sposób określić czy przedsiębiorca należy do kategorii Mikroprzedsiębiorców, czy Małych i...

Tarcza Finansowa PFR – zapowiedź uruchomienia pomocy dla małych i średnich firm w najbliższych dniach

Zgodnie z informacją udostępnioną przez Polski Fundusz Rozwoju: ”W poniedziałek 27 kwietnia (wieczorem) program Tarcza Finansowa PFR uzyskał notyfikację Komisji Europejskiej, co było ostatnim wymaganym krokiem do jego uruchomienia. Po technicznym wdrożeniu ostatnich zaleceń Komisji Europejskiej przyjmowanie wniosków rozpocznie się w ciągu kolejnych kilku dni. Zastrzegamy, że trwa...

Czy restrukturyzacja ochroni firmę przed upadłością?

W związku z epidemią koronawirusa SARS-CoV-2 oraz wprowadzonymi w celu jej zwalczania restrykcjami, z dnia na dzień znaleźliśmy się w zupełnie nowej rzeczywistości gospodarczej. Wielu przedsiębiorców musiało znacząco ograniczyć swoją dotychczasową działalność, a część z nich w ogóle nie może jej czasowo wykonywać. Utrata lub zmniejszenie się źródeł dochodów,...