MENU

Opodatkowanie dochodów kontrolowanych spółek zagranicznych – w projekcie nowelizacji ustaw o CIT i o PIT

W ostatnim czasie Ministerstwo Finansów aktywnie dąży do wprowadzenia w polskich przepisach podatkowych licznych zmian mających na celu przeciwdziałanie strukturom optymalizacji podatkowej. Projekt z dnia 30 kwietnia 2013 roku o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych przewiduje wprowadzenie do ustaw o CIT i o PIT...

Spółka z o.o. sp. k. – wybrane aspekty prawne odpowiedzialności wspólników

Konstrukcja prawna sp. z o.o. sp. k. w polskiej rzeczywistości gospodarczej jest niezmiernie często wykorzystywaną formą prawną, do prowadzenia działalności gospodarczej przez licznych przedsiębiorców. Często u nowicjuszy prawnych taka konstrukcja prawna budzi niemałą konsternację. Wobec powyższego celem przedstawienia zarysu istoty i funkcjonowania niniejszej spółki w dalszej...

ODSZKODOWANIE OD LOTNISKA

Poprowadzimy dla Ciebie sprawę o odszkodowanie przeciwko Lotnisku. Nie płać za obsługę prawną w trakcie dochodzenia odszkodowania od Lotniska. Zgłoś się do nas już teraz!  Termin mija 3 sierpnia 2013 roku.

Szansa na odszkodowanie od Lotniska! Zgłoś się do nas.

Masz realną szansę na duże odszkodowanie od Lotniska! Do 3 sierpnia 2013 roku! Jeżeli uważasz, że jesteś pokrzywdzony, bo mieszkasz w obszarze ograniczonego użytkowania. Tobie i Twojej Rodzinie codzienny hałas uniemożliwia normalną egzystencję. Martwisz się o zdrowie swoich bliskich, z powodu dużej emisji spalin w Twoim otoczeniu oraz zanieczyszczonego powietrza. Masz wrażenie, że...

Baza przydatnych adresów – aktualizacja

Zważywszy na fakt, iż usłyszeliśmy wiele pozytywnych opinii na temat powstałej jakiś czas temu Bazy przydatnych adresów, wśród nich najczęściej wymieniane były funkcjonalność oraz przejrzystość bazy, zadecydowaliśmy o tym, aby poinformować wszystkich użytkowników odwiedzających naszą stronę internetową o aktualizacji bazy.  Do bazy zostały dodane nowe kategorie...

Art. 5 kc a rękojmia

Wielu przedsiębiorców spotkało się z problem upływu terminu na dochodzenie praw z rękojmi (statuującej szczególnego rodzaju odpowiedzialność sprzedawcy za wady przedmiotu sprzedaży). Zgodnie z art. 568 § 1 Kodeksu cywilnego (dalej: k.c.) uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne wygasają po upływie roku, a gdy chodzi o wady budynku – po upływie lat trzech, licząc...

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 18 czerwca 2013 r.

Spłata niektórych niezaspokojonych należności przedsiębiorców, wynikających z realizacji udzielonych zamówień publicznych pod lupą Trybunału Konstytucyjnego. Dnia 18 czerwca 2013 r., sygn. akt: K 37/12, Trybunał Konstytucyjny rozpoznał wniosek Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej dotyczący spłaty niektórych niezaspokojonych należności przedsiębiorców, wynikających z...

Lunch z Klientem jest kosztem podatkowym!

Dobra wiadomość dla przedsiębiorców. Dnia 17 czerwca 2013 roku Naczelny Sąd Administracyjny w składzie siedmiu sędziów potwierdził, że obiad z klientem w restauracji w związku z kontraktem może być kosztem podatkowym (sygn. akt: II FSK 702/11). NSA zatem przechylił na stronę podatników szalę w niekończącym się sporze wokół traktowania takiego posiłku jako kosztów...

Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 24 maja 2013 r. (III CZP 104/12)

Dnia 24 maja 2013 r., III CZP 104/12 Sąd Najwyższy w powiększonym składzie 7 sędziów podjął uchwałę, zgodnie z którą spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu ustanowione w budynku położonym na gruncie, do którego spółdzielni nie przysługuje własność albo użytkowanie wieczyste stanowi ekspektatywę tego prawa; niedopuszczalne jest założenie księgi wieczystej w celu...

20% rabat na wybrany Pakiet Z&P!

Każdego miesiąca pierwsze 5 osób, które skontaktuje się z Kancelarią poprzez Formularz Kontaktowy i złoży zamówienie na obsługę prawną, otrzyma 20% rabat na wybrany Pakiet obsługi prawnej Z&P.