MENU

Wartość udziałów a wkłady wniesione do spółki w przypadku likwidacji spółki jawnej.

Wkład to wartość majątku lub sumy pieniężnej wniesionej do spółki przez danego wspólnika, natomiast udział jest to ogół praw i obowiązków wspólnika w spółce. W kodeksie spółek handlowych występuje również pojęcie udziału kapitałowego – jest to wartość bilansowa udziału danego wspólnika ustalona na podstawie rozliczonego zamknięcia rocznego, uwzględniającą...

Czy pracownik kierujący samochodem albo korzystający z samochodu służbowego powinien przejść badania okresowe?

Zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami, w przypadku gdy pracownik w zakresie swoich obowiązków wskazane ma kierowanie samochodem lub też korzystanie z samochodu służbowego powinien on w ramach wstępnych lub okresowych badań pracowniczych przejść również tzw. testy psychotechniczne. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30.05.1996 r. w sprawie...

Czy można nakłonić pracownika do wykorzystania urlopu wypoczynkowego?

Należy wskazać, iż nie ma generalnie możliwości zmuszenia przez pracodawcę pracownika do wykorzystania urlopu wypoczynkowego. Urlop pracownika jest jego niezbywalnym prawem. Urlop wypoczynkowy powinien być udzielany zgodnie z planem urlopów, który ustala pracodawca przy uwzględnieniu wniosków pracowników (art. 163 § 1 k.p.). Wyjątek stanowi części urlopu określanego jako urlop na...

Jak rozliczyć się z pracownikami z tytułu używania przez nich samochodów służbowych do celów prywatnych

Spółka przekazała wielu pracownikom samochody służbowe. Samochody te otrzymali przedstawiciele handlowi oraz inni pracownicy jak np. kierownicy zespołu handlowców, kierownicy produkcji, osoby zajmujące się marketingiem. Spółka obawia się konsekwencji podatkowych związanych z używaniem tych samochodów przez pracowników dla ich celów prywatnych. W świetle obowiązujących...

Konsekwencje wynikające z niezaszyfrowania danych oraz zgłoszenia tego do GIODO

W sytuacji gdy ma miejsce naruszenie przepisów ustawy o ochronie danych osobowych np. poprzez niewystarczające zabezpieczenie zbioru danych osobowych, Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych może z urzędu lub na wniosek osoby zainteresowanej wydać decyzję nakazującą przywrócenie stanu zgodnego z prawem. W decyzji tej może on nakazać administratorowi danych np. usunięcie uchybień...

Do końca czerwca 50% rabatu na rejestrację w KRS!

Do końca czerwca 50% rabatu na rejestrację w KRS! Wszystkie szczegóły dotyczące promocji uzyskasz od naszych prawników. Skontaktuj się z nami!

Konto Klienta już dostępne w naszym serwisie

Z początkiem czerwca udostępniliśmy klientom nowe możliwości na Koncie Klienta. Od teraz, każdy Klient może na swoim koncie nie tylko obserwować postęp prac nad swoimi sprawami, ale także komentować poszczególne dokumenty (a nawet fragmenty poszczególnych dokumentów) i na bieżąco kontaktować się z obsługującym go prawnikiem. Dodatkowo, lista dokumentów w Koncie Klienta jest...

Jak policzyć podatek dla II grupy podatkowej?

Stosownie do art. 9 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn (Dz.U. z 2009 r., nr 93, poz. 768 ze zm.) jeżeli nabywcą jest osoba zaliczona do II grupy podatkowej, opodatkowaniu podlega nabycie przez nabywcę, od jednej osoby, własności rzeczy i praw majątkowych o czystej wartości przekraczającej 7.276,00 ...

Ministerstwo Sprawiedliwości prowadzi prace – postępowanie w sprawie wyjawienia majątku w poprawkach.

Postępowanie o wyjawienie majątku reguluje obecnie art. 913 kodeksu postępowania cywilnego. Wierzyciel może żądać, aby dłużnik złożył przed sądem wykaz majątku wraz z oświadczeniem, że jest to cały majątek i nic przed wierzycielem nie zataił. Jeżeli skłamie grozi mu odpowiedzialność karna z art. 300 § 2 kodeksu karnego, przewidującego karę pozbawienia wolności od 3...

Spory gospodarcze teraz tylko w postępowaniach cywilnych

Nowelizacja kodeksu postępowania cywilnego, która weszła w życie 3 maja 2012 r. wprowadziła szereg istotnych zmian. Zniesione zostało m.in. odrębne postępowanie sądowe w sprawach gospodarczych, od tej pory spory między przedsiębiorcami będą rozpatrywane tak, jak zwykłe spory cywilne. Do ogólnej procedury przeniesiono kilka rozwiązań z postępowania gospodarczego. W miejsce...