MENU

Prawo cytatu – wybrane zagadnienia prawne

W dobie szybkiego przepływu informacji, łatwości dostępności i powielania materiałów naukowych, które często podlegają ochronie prawnej zgodnie z ustawą o prawach autorskich i prawach pokrewnych (Dz.U.2006.90.631), (dalej: Ustawa), coraz częściej twórcy spotykają się ze zjawiskiem bezprawnego wykorzystywania efektów ich pracy i łamania unormowań  zawartych w wyżej wspomnianej...

Niegodność dziedziczenia

Instytucja niegodności dziedziczenia została uregulowana w art. 928 § 1 Kodeksu Cywilnego. Przepis ten enumeratywnie wymienia trzy przyczyny niegodności. Jako pierwszą wskazuje tzw. dopuszczenie się umyślnego, ciężkiego przestępstwa przeciwko spadkodawcy. Niejasność w rozumieniu może powodować określenie  “ciężkie przestępstwo”, bowiem polski kodeks karny nie...

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w organizacji

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w organizacji powstaje w chwili podpisania umowy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Spółka z o.o. w organizacji działa w takiej formie do momentu wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym. Dopiero w momencie dokonania wpisu staje się spółką z ograniczoną odpowiedzialnością, posiadającą pełnię praw. Okres pomiędzy podpisaniem umowy...

Zmiana opodatkowania spółki komandytowo – akcyjnej

Ministerstwo Finansów pracuje nad ustawą, która ma zmienić dotychczasowe zasady opodatkowania w spółce komandytowo – akcyjnej. Tym samym będzie ona opodatkowana tak samo jak spółka z o.o. lub akcyjna. Fiskus będzie zatem pobierał dwa podatki: od wspólników i od spółki. Spółka komandytowo – akcyjna nie posiada osobowości prawnej, co skutkuje korzystniejszymi zasadami...

Wpływ opóźnień w płatnościach na odliczenie VAT i zaliczenie wydatków w koszty podatkowe – zmiany obowiązujące od początku 2013 roku

W styczniu 2013 roku weszła w życie Ustawa z dnia 16 listopada 2012 roku o redukcji niektórych obciążeń administracyjnych w gospodarce (Dz. U. poz. 1342). Ustawa wprowadziła zmiany m. in. w Ustawie o podatku od towarów i usług, Ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych oraz Ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych. Zmiany dotyczą ...

Artykuł 41 ustawy prawo prasowe – jak ładnie się śmiać?

Artykuł 41 ustawy prawo prasowe, traktuje o prawie do sporządzania relacji, jak i o prawie do krytyki. Jego brzmienie jest następujące: Art. 41.  Publikowanie zgodnych z prawdą i rzetelnych sprawozdań z jawnych posiedzeń Sejmu i rad narodowych oraz ich organów, a także publikowanie rzetelnych, zgodnych z zasadami współżycia społecznego ujemnych ocen dzieł naukowych lub...

Przekształcenie spółki cywilnej

 I. Przekształcenie spółki cywilnej w spółkę jawną Spółka cywilna może być przekształcona w spółkę jawną. Przekształcenie wymaga zgłoszenia do sądu rejestrowego przez wszystkich wspólników – art. 26 § 4 k.s.h. Warto dodać, że nowelizacją dokonaną ustawą z 23 października 2008 r. (Dz. U. Nr 217, poz. 1381), która weszła w życie z dniem 8 stycznia 2009 r.,...

Ulga na złe długi – VAT

Problemem wielu przedsiębiorców jest nieotrzymywanie zapłaty od dłużników. W oczywisty sposób wpływa to na działalność przedsiębiorcy, który sam nie może dysponować pieniędzmi, których nie otrzymał za sprzedany towar czy wykonaną usługę. Ponadto przedsiębiorca jest zmuszony do ponoszenia dodatkowych kosztów windykacji. A ta nie zawsze jest skuteczna. Jakby tego było...

Praktyki Studenckie

Za kilka dni rozpoczyna się nowy rok akademicki. Z myślą o Waszej przyszłości uruchomiliśmy cykl Praktyk Studenckich, dzięki którym będziecie mieli szansę na zdobycie cennego doświadczenia w nowoczesnej Kancelarii Prawnej. Zapraszamy do wysyłania swoich CV oraz listów motywacyjnych na adres e-mail: rekrutacja@partnersinlaw.pl. Chcesz zapoznać się z dokładnym opisem Praktyk...

Studenci Prawa – od poniedziałku rusza II etap rekrutacji na staż w Z&P!

Zapraszamy wszystkich ambitnych studentów żądnych zdobywania wiedzy i doświadczenia w nowoczesnej kancelarii prawnej do nadsyłania swoich CV wraz z listami motywacyjnymi. Czekamy na Wasze kandydatury do końca tygodnia. Od następnego tygodnia rozpoczynamy II etap rekrutacji na stanowisko stażysty. Na tym etapie będziemy dokonywać selekcji nadesłanych przez Was zgłoszeń, przeprowadzać...