MENU

Innowacyjne Konto Klienta już aktywne!

Szanowni Klienci, zapraszamy do skorzystania z dedykowanego dla Państwa Konta Klienta. Konto Klienta pozwala na szybki i sprawny kontakt w każdej chwili, z każdego miejsca. W dowolnym momencie mogą Państwo sprawdzić status powierzonych nam spraw czy kalendarz nadchodzących wydarzeń, np. związanych z prowadzonym przez Kancelarię procesem sądowym. Tu także mogą Państwo zamieszczać...

Pieczęć prewencyjna Z&P !

Aby zmniejszyć ryzyko nieterminowych płatności za Faktury VAT przez Państwa Kontrahentów, z myślą o Państwa firmie i dla Państwa komfortu przygotowaliśmy specjalny projekt pieczęci prewencyjnej. Pieczęć prewencyjna wywiera ogromny wpływ na firmy, które mają problemy z terminowymi zapłatami lub po prostu mają w zwyczaju zadłużanie się. Z badań wynika, iż osoba borykająca...

Odpisy dokumentów w postępowaniu cywilnym

Stosownie do art. 128 § 1 Kodeksu postępowania cywilnego (dalej: k.p.c.) do pisma procesowego należy dołączyć jego odpisy i odpisy załączników dla doręczenia ich uczestniczącym w sprawie osobom, a ponadto, jeżeli w sądzie nie złożono załączników w oryginale, po jednym odpisie każdego załącznika do akt sądowych. Na tle tego przepisu przyjmuje się, że jako załączniki do...

Nowa promocja

Od dziś rusza nowa promocja! Zamów weryfikację prawną umowy, a drugą otrzymasz gratis. Serdecznie zapraszamy do skorzystania.

Wirtualne księgi wieczyste

Już za rok będzie można otrzymać odpis z księgi wieczystej bez fatygowania się do Sądu i stania w długich kolejkach. Wczoraj Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy przygotowany przez Ministerstwo Sprawiedliwości o nowelizacji ustawy o księgach wieczystych i hipotece Nowa procedura odpisu z księgi wieczystej znacznie ułatwi i przyśpieszy ten proces. Wystarczy wypełnienie e-wniosku...

promocja.

Zamów weryfikację prawną umowy, a drugą dostaniesz GRATIS!

Zwiększenie uprawnień Komorników Sądowych

Nowelizacja kodeksu postępowania cywilnego przewiduje podniesienie kompetencji Komorników Sądowych. Dzięki dodatkowym uprawnieniom Komornicy będą mogli żądać od dłużników dokładnych wyjaśnień w postępowaniu egzekucyjnym. Za nieudzielenie wyczerpujących i prawdziwych informacji oraz nieujawnienie swojego majątku dłużnikowi będą grozić 3 lata więzienia. Do tej pory Komornicy...

Jesteśmy Rzetelną Firmą!

Nasza Kancelaria otrzymała dziś od Prezesa Zarządu Krajowego Rejestru Długów Biura Informacji Gospodarczej SA. Certyfikat Rzetelności świadczący o naszym uczestnictwie w programie Rzetelna Firma. Nie jest to bierne uczestnictwo. Aby uzyskać miano rzetelnej firmy należy przestrzegać norm etycznych zapisanych w “5 przykazaniach Rzetelnej Firmy” i postanowieniach Kodeksu. Są nimi:...

Momentalne bankructwo czy świadome oszustwo?

Wczoraj, 4 lipca Biuro Podróży Sky Club ogłosiło upadłość i niewypłacalność. W środę Zarząd Sky Club złożył wniosek do Sądu Rejonowego w Warszawie X Wydziału Gospodarczego ds. Upadłościowych i Naprawczych o upadłość spółki. Swoje bankructwo usprawiedliwia przejęciem milionowych wierzytelności Triady, której upadek nastąpił na początku kwietnia bieżącego roku....

Negatywna opinia KRS w związku z reformą Gowina

KRS wyraziło negatywną opinię w związku z rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości. Swoją opinię argumentuje faktem, iż w ich przekonaniu reforma nie skróci czasu prowadzenia postępowań sądowych. Co więcej KRS uważa, że reforma może wydłużyć działanie sądów przez przeniesienie wielu spraw do większych jednostek. Krytykuje również Ministerstwo Sprawiedliwości za brak...