MENU

Zwiększenie uprawnień Komorników Sądowych

Nowelizacja kodeksu postępowania cywilnego przewiduje podniesienie kompetencji Komorników Sądowych. Dzięki dodatkowym uprawnieniom Komornicy będą mogli żądać od dłużników dokładnych wyjaśnień w postępowaniu egzekucyjnym. Za nieudzielenie wyczerpujących i prawdziwych informacji oraz nieujawnienie swojego majątku dłużnikowi będą grozić 3 lata więzienia. Do tej pory Komornicy...

Jesteśmy Rzetelną Firmą!

Nasza Kancelaria otrzymała dziś od Prezesa Zarządu Krajowego Rejestru Długów Biura Informacji Gospodarczej SA. Certyfikat Rzetelności świadczący o naszym uczestnictwie w programie Rzetelna Firma. Nie jest to bierne uczestnictwo. Aby uzyskać miano rzetelnej firmy należy przestrzegać norm etycznych zapisanych w “5 przykazaniach Rzetelnej Firmy” i postanowieniach Kodeksu. Są nimi:...

Momentalne bankructwo czy świadome oszustwo?

Wczoraj, 4 lipca Biuro Podróży Sky Club ogłosiło upadłość i niewypłacalność. W środę Zarząd Sky Club złożył wniosek do Sądu Rejonowego w Warszawie X Wydziału Gospodarczego ds. Upadłościowych i Naprawczych o upadłość spółki. Swoje bankructwo usprawiedliwia przejęciem milionowych wierzytelności Triady, której upadek nastąpił na początku kwietnia bieżącego roku....

Negatywna opinia KRS w związku z reformą Gowina

KRS wyraziło negatywną opinię w związku z rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości. Swoją opinię argumentuje faktem, iż w ich przekonaniu reforma nie skróci czasu prowadzenia postępowań sądowych. Co więcej KRS uważa, że reforma może wydłużyć działanie sądów przez przeniesienie wielu spraw do większych jednostek. Krytykuje również Ministerstwo Sprawiedliwości za brak...

Dobry prawnik to nie koszt a oszczędność

“Prawnicy doradzający firmom muszą umieć się wczuć w położenie przedsiębiorcy. Ważne jest aby doradzać praktycznie – w sposób jak najbardziej przydatny dla Klienta. Partners in Law niezobowiązuje Klienta do uczenia się tego co my wiemy i w czym możemy go wyręczyć. Dlatego jesteśmy prawnikami uprawiającymi tzw. Prawne Doradztwo Biznesowe.”  ...

Zmiana wspólnika w KRS

Czy zmiana wspólnika wymaga zmiany w KRS? Ujawnieniu w KRS podlega nie tyle sprzedaż udziałów ale zmiana wspólnika. Zmianę wspólnika lub zmianę danych wspólnika sp. z o.o. należy zgłosić na formularzu KRS Z3 wraz z załącznikiem KRS ZE. Ujawnieniu w KRS podlegają wspólnicy posiadający samodzielnie lub łącznie z innymi co najmniej 10% kapitału zakładowego.

Spłata długu spadkobiercy wierzyciela

Czy dług należy spłacić spadkobiercy wierzyciela? Dług może zostać spłacony spadkobiercy wierzyciela, który przyjął notarialnie spadek. Dla spadkobiercy kwota uzyskana od dłużnika tytułem spłaty zobowiązania będzie stanowiła element spadku i w związku z tym będzie podlegała opodatkowaniu na takich samych zasadach jak cały spadek. Jeżeli na przykład osobą dziedziczącą...

Równe traktowanie w zatrudnieniu

Jakich pytań nie należy zadawać podczas rozmowy kwalifikacyjnej z przyszłym pracownikiem? Zgodnie z art. 18³b k.p. naruszeniem zasady równego traktowania w zatrudnieniu jest różnicowanie przez pracodawcę sytuacji pracownika z jednej lub kilku przyczyn określonych w art. 18³a § 1 k.p. którego skutkiem jest między innymi odmowa nawiązania lub rozwiązanie stosunku pracy. Art. 18³a...

Sprzedaż – Zbycie udziałów w spółce innemu wspólnikowi

Zbycie udziałów w spółce innemu wspólnikowi Pan Sergiusz zamierza zbyć przysługujące jemu udziały w Spólce z ograniczoną odpowiedzialnością. na rzecz swojego syna, który jest również wspólnikiem spółki. Najkorzystniejszym sposobem ich zbycia, szczególnie z podatkowego punktu widzenia, będzie darowizna. W przypadku darowizny nie powstanie żaden dochód. Jednocześnie nabycie...

Czy prezent należy opodatkować?

Prezent nie powinien mieć żadnych skutków podatkowych dla osoby która go otrzymuje jeżeli jego wartość będzie niewielka. Zgodnie z przepisami ustawy o spadkach i darowiznach, prezent otrzymany przez taką osobę stanowił będzie dla niej darowiznę. Darowizny otrzymane od osób niespokrewnionych korzystają ze zwolnienia od opodatkowania, jeśli ich wartość nie przekroczy 4.902 zł....