MENU

Tarcza Finansowa PFR – nowe postępowanie wyjaśniające

W dniu 28 maja 2020 r. wprowadzono zmiany w Regulaminie ubiegania się o udział w programie rządowym “Tarcza Finansowa Polskiego Funduszu Rozwoju dla Mikro, Małych i Średnich Firm”. Przewidują one między innymi dodanie po § 13 nowego § 14, który odnosi się do postępowania wyjaśniającego. Zgodnie z nowym § 14, z zastrzeżeniem postanowień Regulaminu dotyczących...

Ustawa antyprzemocowa

Ustawa z dnia 30 kwietnia 2020 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020 r. poz. 956, dalej: ustawa) została przyjęta przez Sejm niemal jednogłośnie (433 za, 6 przeciw, 6 wstrzymało się). Przepisy tzw. ustawy antyprzemocowej  wprowadzają zmiany w szczególności w ustawie z dnia 17 listopada 1964 ...

Czwarty etap znoszenia ograniczeń związanych z COVID-19

Premier Mateusz Morawiecki, Minister Zdrowia Łukasz Szumowski oraz Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego Piotr Gliński podczas konferencji prasowej w dniu 27 maja 2020 r. poinformowali o kolejnych etapach znoszenia ograniczeń związanych z COVID-19. W świetle powyższego, od 30 maja: zniesiony zostaje obowiązek zasłaniania nosa i ust w otwartej przestrzeni, ale co istotne, tylko pod...

Opodatkowanie subwencji finansowych PFR

  Polski Funduszu Rozwoju S.A. w dniu 19 maja 2020 r. wydał Komunikat w sprawie zasad opodatkowania subwencji finansowych udzielanych w ramach rządowego programu „Tarcza Finansowa Polskiego Funduszu Rozwoju dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw”.   Zgodnie ze stanowiskiem PFR: Otrzymanie subwencji finansowej w ramach Programu: przedsiębiorcy nie zaliczają do przychodów...

Aktualne zasady dodatkowego zasiłku opiekuńczego w związku z zamknięciem przedszkoli i innych placówek opiekuńczych

Pomimo, iż od 6 maja 2020 roku mogą być otwierane placówki opieki, to temat dodatkowego zasiłku opiekuńczego dla rodziców i opiekunów prawnych dzieci do lat 8 oraz opiekunów osób niepełnosprawnych, którzy zdecydują się na dalsze osobiste sprawowanie opieki nad dziećmi, wciąż pozostaje aktualny. Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 maja 2020 r. w ...

Tarcza 3.0. zwiększa ochronę pracownika przed potrąceniami

Z dniem 15 maja 2020 roku weszła w życie większość zapisów tzw. Tarczy 3.0. czyli ustawy z  dnia 14 maja 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz.U.2020.875). Jedną z istotnych zmian wprowadzonych przedmiotową nowelizacją jest zwiększenie ochrony wynagrodzeń pracowniczych przed potrąceniami w...

Stosowanie mechanizmu podzielonej płatności (split payment) przy rozliczeniach walutowych

Przedsiębiorcy posiadający polską rezydencję podatkową, niejednokrotnie decydują się na dokonywanie wzajemnych rozliczeń w innej walucie niż złoty polski. Czy w takim przypadku również występuje konieczność stosowania split payment? Czy nasz kontrahent może skorzystać z tej metody dobrowolnie? Odpowiedź na poniższe pytania znajdziesz w naszym artykule. W sytuacji,...

Kolejny etap znoszenia ograniczeń związanych z COVID-19

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 maja 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (poz. 878), zmienia wybrane obostrzenia związane z koronawirusem. Od dnia 18 maja 2020 r. zniesiony został zakaz prowadzenia działalności: polegającej na przygotowywaniu i podawaniu posiłków i napojów gościom siedzącym przy...

Wytyczne dla gabinetów świadczących usługi kosmetyczne i estetyczne w trakcie pandemii SARS-CoV-2

W związku ze zniesieniem od dnia 18 maja 2020 r. zakazu prowadzenia działalności salonów fryzjerskich, Ministerstwo Rozwoju w konsultacji z Głównym Inspektoratem Sanitarnym przygotowało wytyczne dla gabinetów świadczących usługi kosmetyczne i estetyczne w trakcie epidemii SARS-CoV-2 w Polsce. Celami wdrażanych procedur są: dodatkowe zwiększenie bezpieczeństwa pracowników...

Wytyczne dla funkcjonowania salonów fryzjerskich w trakcie pandemii SARS-CoV-2

W związku ze zniesieniem od dnia 18 maja 2020 r. zakazu prowadzenia działalności salonów fryzjerskich, Ministerstwo Rozwoju w konsultacji z Głównym Inspektoratem Sanitarnym przygotowało wytyczne dla funkcjonowania salonów fryzjerskich w trakcie epidemii SARS-CoV-2 w Polsce. Celami wdrażanych procedur są: zwiększenie bezpieczeństwa pracowników i klientów salonu fryzjerskiego,...