MENU

Kto otrzyma świadczenie postojowe na mocy ustawy tzw. tarczy antykryzysowej?

Zgodnie z uchwaloną w dniu 31 marca 2020 r. ustawą w sprawie tzw. „tarczy antykryzysowej”, przewidziana została wypłata świadczenia postojowego. Jaka jest jego wysokość, kto może ubiegać się o jego wypłatę i jakie warunki należy spełnić, aby je otrzymać? W pierwszej kolejności wskazać należy, iż w świetle przyjętych przepisów świadczenie postojowe przysługuje osobie:...

Odgórne ustalenie cen i marż w związku z epidemią

31 marca 2020 r. uchwalono ustawę o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw. Tzw. „tarcza antykryzysowa” przewiduje między innymi możliwość odgórnego uregulowania cen i marż. Zgodnie z uchwalonymi przepisami,...

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy według uchwalonej ustawy realizującej założenia tzw. tarczy antykryzysowej

W dniu 31 marca 2020 r. uchwalona została ustawa o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2020 r. poz. 568). Prezydent złożył pod nią podpis tego samego dnia. Jednym z zapisów uchwalonej ustawy,...

Jednorazowe pożyczki dla mikroprzedsiębiorców w ustawie o tarczy antykryzysowej

Założenia tzw. tarczy antykryzysowej, które zostały zawarte w uchwalonej w dniu 31.03.2020 r. ustawie o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2020 r. poz. 568), obejmują również możliwość udzielania...

Dofinansowanie przez starostów części kosztów wynagrodzeń pracowników

Zgodnie z uchwaloną ustawą w sprawie tzw. „tarczy antykryzysowej”, możliwe jest uzyskanie przez przedsiębiorców pomocy finansowej w postaci dofinansowania części kosztów wynagrodzeń pracowniczych oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenia społeczne. Pomoc ta ma być udzielana przez starostów w przypadku spadku obrotów gospodarczych przedsiębiorcy w...

Dofinansowanie przez starostów części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby fizyczne niezatrudniające pracowników

Zgodnie z uchwaloną w dniu 31.03.2020.r. ustawą w sprawie tzw. „tarczy antykryzysowej”, możliwe będzie uzyskanie przez przedsiębiorców, będących osobami fizycznymi, niezatrudniającymi pracowników pomocy w postaci dofinansowania części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej w przypadku spadku obrotów gospodarczych w następstwie wystąpienia COVID-19. Zapraszamy do...

Administracyjne kary pieniężne w okresie stanu epidemii według uchwalonej ustawy o tzw. tarczy antykryzysowej

W dniu 31 marca 2020 r. uchwalona została ustawa o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2020 r. poz. 568). Wskazaną wyżej ustawą, wprowadzone zostały również zmiany w zakresie administracyjnych kar...

Ostateczny kształt przepisów w zakresie biegu terminów w okresie stanu epidemii według uchwalonej specustawy antykryzysowej

Przepisy w przedmiocie biegu terminów w uchwalonej, tzn. specustawie antykryzysowej z dnia 31 marca 2020 r. (Dz.U. 2020, poz. 568) różnią się w części od projektów przedstawianych w toku procesu legislacyjnego, o których informowaliśmy we wcześniejszych wpisach. Podstawową zmianą jest rezygnacja z zawieszenia biegu terminów przewidzianych przepisami prawa cywilnego, a więc np....

Przedłużenie terminów złożenia sprawozdań finansowych w związku ze stanem epidemii

Uchwalona w dniu 31 marca 2020 r. ustawa o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2020, poz. 568), dotyczy także kwestii przedłużenia terminów na złożenie sprawozdań finansowych przez przedsiębiorców w...

Kolejne obostrzenia związane z koronawirusem – za złamanie zakazów ma grozić kara grzywny od 5 do 30 tys. zł

Premier Mateusz Morawiecki oraz minister zdrowia Łukasz Szumowski podczas konferencji prasowej w dniu 31 marca 2020 r. poinformowali o kolejnych obostrzeniach związanych z koronawirusem. W świetle powyższego, od 1 kwietnia 2020 r. będą obowiązywały poniższe restrykcje. Ograniczenia w liczbie klientów w sklepach, na targach, na poczcie, tj.: sklepy i punkty usługowe – 3 osoby na...