MENU

CIT w spółkach komandytowych, ograniczenie ulgi abolicyjnej oraz inne zmiany w przepisach

W dniu 28 listopada 2020 r. Prezydent podpisał ustawę z dnia 28 listopada 2020 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne oraz niektórych innych ustaw. Najważniejsze zmiany przyjęte ustawą to:

  • objęcie podatkiem dochodowym od osób prawnych spółek komandytowych mających siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz spółek jawnych mających siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli wspólnikami spółki jawnej nie są wyłącznie osoby fizyczne oraz spółka nie dopełni obowiązków informacyjnych,

  • wprowadzenie definicji spółki nieruchomościowej oraz ustanowienie przepisów szczególnych dotyczących opodatkowania tych spółek,

  • podwyższenie limitu przychodów uprawniających do stosowania przez podatników CIT 9% stawki podatku z 1,2 mln euro do 2 mln euro,

  • ograniczenie tzw. ulgi abolicyjnej – nadal będzie można dokonać odliczenia od podatku dochodowego kwoty ulgi, jednak w wysokości nieprzekraczającej kwoty 1360 zł,

  • rozszerzenie katalogu podmiotów obowiązanych do sporządzania lokalnej dokumentacji cen transferowych,

  • rozszerzenie zakresu treści lokalnej dokumentacji cen transferowych dotyczących transakcji z podmiotami z tzw. rajów podatkowych o uzasadnienie gospodarcze,

  • rozszerzenie katalogu osób wykonujących pozarolniczą działalność gospodarczą w ramach wolnego zawodu,

  • modyfikacja wysokości ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych,

  • zwiększenie limitu przychodów z 250 tys. euro do 2 mln euro, przesądzającego o możliwości skorzystania z ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.

Zmiany z wyjątkami wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2021 r.

W przypadku pytań pozostajemy do Państwa dyspozycji.