MENU

Co się dzieje z władzą rodzicielską po rozwodzie?

W przypadku, gdy sprawa o rozwód toczy się między małżonkami posiadającymi wspólne małoletnie dzieci, sąd jest zobowiązany do zawarcia w wyroku rozwodowym orzeczenia w przedmiocie powierzenia wykonywania władzy rodzicielskiej.

Sąd może powierzyć wykonywanie władzy rodzicielskiej po rozwodzie obojgu rodzicom – ma to miejsce w sytuacji, gdy okoliczności wskazują na to, że strony pomimo rozwodu będą współdziałać ze sobą w zakresie wychowywania dzieci, w szczególności gdy przedstawiły zgodne porozumienie w tym zakresie. Jeżeli okoliczności ustalone w postępowaniu wskazują, że nie można liczyć na współdziałanie byłych małżonków, sąd zazwyczaj powierza wykonywanie władzy rodzicielskiej jednemu rodzicowi, a władzę rodzicielską drugiego rodzica ogranicza do decydowania o istotnych sprawach dziecka, które powinny zostać wprost wymienione w wyroku. Ma to pozwolić na usprawnienie zarządu sprawami i majątkiem dziecka poprzez ograniczenie konieczności uzyskiwania zgody drugiego rodzica tylko do niektórych spraw.

Aby dobro wspólnych małoletnich dzieci jak najmniej ucierpiało wskutek rozwodu rodziców, najlepszym rozwiązaniem jest, aby małżonkowie przygotowali i przedstawili zgodne pisemne porozumienie, w którym szczegółowo zostaną uregulowane wszystkie kwestie dotyczące wychowywania dzieci, miejsca ich zamieszkania, kontaktów itd. Wówczas sąd jest zobowiązany uwzględnić porozumienie, po zbadaniu czy jest ono zgodne z dobrem dzieci. Oczywiście nie zawsze podpisanie takiego porozumienia jest między małżonkami możliwe, lecz warto przynajmniej spróbować dojść w tym zakresie do kompromisu. Należy pamiętać, że nawet w przypadku przedstawienia zgodnego porozumienia, sąd może dokonać w nim zmian, jeżeli uzna je za konieczne.

Jeżeli samodzielne przygotowanie porozumienia rodzicielskiego sprawia trudności natury prawnej, technicznej lub emocjonalnej, związanej z istniejącym między małżonkami konfliktem – warto skorzystać z profesjonalnej pomocy. W każdej sprawie pozostajemy do Państwa dyspozycji, służymy radą i fachowym wsparciem.