MENU

Co to są tantiemy i co grozi nam ze strony ZAiKSu?

tantieWrocławski Sąd Apelacyjny w najbliższy piątek rozpatrzy odwołanie Stowarzyszenia Autorów ZAiKS ws. niepłacenia tantiem za muzykę emitowaną z radia w zakładzie fryzjerskim. W kwietniu sąd pierwszej instancji oddalił pozew ZAiKS-u.

Dla jasności „tantiema” (nie „tantiem”) to umowna opłata ustalana procentowo, która należy się twórcy utworu z tytułu jego autorskich praw majątkowych (np. kompozytorowi lub organizacji zbiorowego zarządzania prawami autorskimi lub prawami pokrewnymi) za odtworzenie dzieła – np. utworu muzycznego.

ZAiKS zaś, a właściwie Stowarzyszenie Autorów “ZAiKS” to Związek Autorów i Kompozytorów Scenicznych – polska organizacja zbiorowego zarządzania prawami autorskimi twórców.

W niniejszej sprawie ZAiKS w styczniu 2014 r. złożył pozew przeciwko właścicielowi małego zakładu fryzjerskiego z Wałbrzycha, po tym jak ten odmówił mu zapłacenia tantiem wyliczonych na kwotę prawie 1000 zł za odtwarzanie w zakładzie muzyki radiowej, co jakoby miało mieć wpływ na zwiększenie przychodów z prowadzenia działalności gospodarczej.

Sąd pierwszej instancji jednak nie podzielił stanowiska Związku Autorów i oddalił powództwo.

Pozwany, właściciel zakładu fryzjerskiego, jako dowody w sprawie przedstawił m.in. księgi podatkowe, które miały pokazać, że nie ma związku między odtwarzaniem w salonie muzyki z radia a wzrostem przychodów jego zakładu. Sąd przyjął również, jako dowód oświadczenia ponad 270 klientek fryzjera, które napisały, że w zakładzie nie słuchały muzyki.

Pełnomocnik ZAiKS-u złożył odwołanie do Sądu Apelacyjnego.

Podsumowując Drodzy Przedsiębiorcy, w podobnego typu sprawach kluczowym jest udowodnienie, że nie istnieje związek pomiędzy emitowaniem muzyki w miejscu wykonywania przez Państwa działalności gospodarczej (np. w salonie kosmetycznym, czy gabinecie stomatologicznym) a wzrostem przychodów firmy. Wtedy opłaty licencyjne nie są należne na mocy art. 24 ust. 2 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych tj. z dnia 17 maja 2006 r. (Dz.U. Nr 90, poz. 631, por. art. 24 ust 2: Posiadacze urządzeń służących do odbioru programu radiowego lub telewizyjnego mogą za ich pomocą odbierać nadawane utwory, choćby urządzenia te były umieszczone w miejscu ogólnie dostępnym, jeżeli nie łączy się z tym osiąganie korzyści majątkowych).

Nie należy jednak zapominać, że ZAiKS pobiera jedynie opłatę licencyjną. Za korzystanie z jakiegokolwiek odbiornika (radiowego czy też telewizyjnego) należy w każdej sytuacji płacić abonament radiowo-telewizyjny.