MENU

Czy pracodawca w czasie stanu epidemii może zakazać pracownikowi sklepu noszenia maski zakrywającej nos i usta?

W ostatnim czasie otrzymujemy od Państwa wiele zapytań dotyczących zasad funkcjonowania przedsiębiorstw w czasie stanu epidemii. Problemy sprawiają w szczególności kwestie pracownicze, zwłaszcza jeżeli działamy w branży, która nie może zastosować pracy zdalnej, np. jak sklepy spożywcze. Jedno z postawionych w tym zakresie pytań brzmiało: czy pracodawca może zakazać pracownikowi noszenia maseczki ochronnej?

Odpowiadając na to pytanie, warto w pierwszej kolejności odnieść się do wypowiedzi specjalistów w dziedzinie medycyny, którzy w aktualnej sytuacji epidemii koronawirusa zalecają korzystanie z maseczek ochronnych, nawet tych „nieprofesjonalnych”. Każda dodatkowa osłona, w przypadku zachowania pozostałych standardowych zasad higieny i bezpieczeństwa, zmniejsza ryzyko zakażenia siebie i innych.

Brak odgórnego zalecenia przez organy państwowe, np. Ministerstwo zdrowia lub Główny Inspektorat Sanitarny noszenia masek ochronnych przez osoby zdrowe nie wyłącza możliwości ich stosowania. Lekarze podkreślają, że oficjalnie wydane zalecenia mają na celu po pierwsze – zabezpieczenie właściwej ilości tego sprzętu medycznego dla służb medycznych w sytuacji ich niedoboru, a ponadto zostały wydane w czasie, gdy w Polsce nie było zakażeń miejscowych, a która to sytuacja uległa już drastycznej zmianie.

W aktualnej sytuacji wydaje się być uzasadnione twierdzenie, że bardzo łatwo o wzajemne zarażenia i nie da się z góry wykluczyć ryzyka, że dana osobą jest nosicielem wirusa. Wobec powyższego, zachowanie pracodawcy polegające na zakazaniu pracownikom noszenia masek ochronnych, kiedy ogłoszony jest stan epidemiczny, może zostać uznane za zachowanie sprzeczne z zasadami współżycia społecznego. Należy pamiętać, że pracodawca jest zobowiązany do zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków pracy, w tym zapewnienia pracownikom środków ochronnych. Niespełnienie przez pracodawcę tego obowiązku może skutkować odstąpieniem przez pracownika od wykonywania pracy w sytuacji, gdy powoduje ona bezpośrednie zagrożenie dla jego życia lub zdrowia albo gdy wykonywana przez niego praca grozi takim niebezpieczeństwem innym osobom.