MENU

Dłuższy mały ZUS dla początkujących przedsiębiorców?

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej planuje wydłużyć okres preferencyjnego opłacania składek na ubezpieczenia społeczne dla przedsiębiorców do 3 lat.

Jak wskazują badania przeprowadzone przez Ministerstwo trzeci rok działalności jest kluczowy dla funkcjonowania firmy. W związku z powyższym propozycja Ministerstwa rozszerza okres preferencyjny z 2 lat do 3.

Podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne wynosiłaby 30% minimalnego wynagrodzenia w pierwszym i drugim roku prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej oraz 60% minimalnego wynagrodzenia w trzecim roku.

Dopiero po 3 latach osoby te zaczęłyby opłacać składkę na ubezpieczenia społeczne od podstawy wymiaru wynoszącej co najmniej 60% przeciętnego wynagrodzenia (obecnie po 2 latach). Celem zmian jest wzrost liczby zakładanych przedsiębiorstw oraz dłuższy czas ich działania. Jednocześnie nowe regulacje miałyby dotyczyć tych, którzy rozpoczynać będą działalność po wejściu w życie ww. przepisów.

Projekt zmian przygotowany przez Ministerstwo został skierowany do konsultacji społecznych. Zmiany miałyby wejść w życie 1 stycznia 2018 r.

Źródło: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej