MENU

Elektro-śmieci – będzie łatwiej!

photo-1416339262827-0e8dcb148f5aW dniu 11 września 2015 r. Sejm uchwalił ustawę z dnia 10 lipca 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym.  Nowe przepisy wdrażają unijne standardy dotyczące elektro-śmieci, co ma zwiększyć ich poziom zbierania oraz  recyklingu.

Zgodnie z nowymi przepisami dystrybutor prowadzący jednostkę handlu detalicznego o powierzchni sprzedaży wynoszącej co najmniej 400 m2 poświęconej sprzedaży sprzętu przeznaczonego dla gospodarstw domowych, jest obowiązany do nieodpłatnego przyjęcia w tej jednostce lub w jej bezpośredniej bliskości zużytego sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych, którego żaden z zewnętrznych wymiarów nie przekracza 25 cm, bez konieczności zakupu nowego sprzętu przeznaczonego dla gospodarstw domowych. W konsekwencji zużyte sprzęty domowe będzie można oddać nieodpłatnie w wielkopowierzchniowych sklepach RTV-AGD, bez konieczności zakupu nowego sprzętu.

Jednocześnie również prowadzący punkt serwisowy jest obowiązany do nieodpłatnego przyjęcia zużytego sprzętu, w przypadku gdy naprawa przyjętego do punktu serwisowego sprzętu jest niemożliwa ze względów technicznych lub gdy właściciel sprzętu uzna, że naprawa sprzętu jest dla niego nieopłacalna.

Przepisy dotyczące elektro-śmieci wejdą w życie 1 stycznia 2016 r.