MENU

Faktura dla podatnika tylko na podstawie paragonu z numerem NIP

Z projektu ustawy z dnia 18 września 2017 roku o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy – prawo o miarach przygotowanego przez Ministerstwo Finansów  (projekt opublikowany w BIP Rządowego Centrum Legislacji, nr z wykazu UA35) wynika, iż w wypadku sprzedaży na rzecz podatnika zarejestrowanej przy pomocy kasy fiskalnej, faktura będzie mogła zostać wystawiona tylko w wypadku, gdy na paragonie dokumentującym daną sprzedaż będzie zawarty numer identyfikujący danego nabywcę dla potrzeb podatkowych. Nowa regulacja ma za zadanie wyeliminowanie powszechnego zjawiska wystawiania faktur nie mających odzwierciedlenia w istniejącym stanie faktycznym, to znaczy tzw. “pustych faktur” na podstawie paragonów pozostawionych przez innych klientów. Jeżeli zatem nabywca będący podatnikiem będzie chciał otrzymać fakturę do posiadanego paragonu zostanie ona wystawiona tylko w wypadku, gdy na paragonie będzie znajdował się numer NIP identyfikujący podatnika będącego nabywcą towaru lub usługi. Niestety aktualnie nie wszystkie kasy znajdujące się w obrocie posiadają możliwość nadrukowania na paragonie numeru NIP, zatem przepis ten będzie obowiązywał jedynie tych podatników, którzy dokumentują sprzedaż kasą fiskalną, która taką funkcjonalność posiada. W pozostałych przypadkach, w momencie gdy podatnik będzie chciał do danego zakupu otrzymać fakturę VAT będzie zobowiązany powiadomić o tym sprzedawcę przed zarejestrowaniem sprzedaży na kasie fiskalnej, wtedy otrzyma jedynie fakturę VAT.

Ustawa wejdzie w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia.