MENU

Honorowe dawstwo krwi

38_600x340To nie tylko pomoc potrzebującym, ale również prawo do skorzystania ze specjalnej ulgi!

Osoba, która oddała nieodpłatnie krew do tzw. banku krwi lub też ze wskazaniem konkretnej osoby, może skorzystać z ulgi podatkowej, jeżeli zostało to zarejestrowane w publicznej jednostce organizacyjnej np. w regionalnym centrum krwiodawstwa i krwiolecznictwa. Odliczenia dokonuje się od dochodu (przychodu), a jego wysokość zależy od ilości oddanej krwi. Zatem, aby możliwe było odliczenie wartości darowizny (130 zł za 1 litr) od przychodu w pit-28 (składanym do 31 stycznia roku następującego po roku podatkowym) lub od dochodu w pit-36 albo pit-37 (składanym do 30 kwietnia roku następującego po roku podatkowym) konieczne jest:

  • honorowe oddanie krwi (honorowym krwiodawcą może być osoba od 18 do 65 roku życia, która waży co najmniej 50 kilogramów, w ciągu ostatnich 6 miesięcy przed oddaniem krwi nie wykonała na sobie tatuażu, przekłucia uszu lub innych części ciała, a także nie miała wykonanych diagnostycznych badań i zabiegów endoskopowych (gastroskopii, panendoskopii, artroskopii, laparoskopii) oraz nie była leczona krwią lub jej składnikami,
  • posiadanie zaświadczenia o ilości bezpłatnie oddanej krwi lub jej składników oraz
  • dołączenie do zeznania podatkowego załącznika PIT/O

Więcej szczegółów w oficjalnej ulotce Ministerstwa Finansów:

http://www.finanse.mf.gov.pl/documents/766655/7103126/ULOTKA-ulga_krew_2014.pdf