MENU

Ilu biegłych w jednej sprawie?

Zgodnie z art. 278 § 1 kodeksu postępowania cywilnego w wypadkach wymagających wiadomości specjalnych sąd po wysłuchaniu wniosków stron co do liczby biegłych i ich wyboru może wezwać jednego lub kilku biegłych w celu zasięgnięcia ich opinii. Jednakże pozostaje pytanie, co w sytuacji, gdy opinia biegłego nie odpowiada naszym oczekiwaniom? Czy możemy powołać kolejnego biegłego tej samej specjalności z uwagi na fakt, iż jesteśmy niezadowoleni z wydanej opinii i uważamy, że inny biegły może wydać inną korzystniejszą?

W niniejszej sprawie wypowiedział się Sąd Apelacyjny w Krakowie w wyroku z dnia 14 kwietnia 2015 r. sygn. akt I ACa 119/15, w którym stwierdził, iż nie stanowi podstawy do przyjęcia, że sąd jest zobowiązany dopuścić dowodu z opinii kolejnego w każdym przypadku to, iż złożona opinia jest niekorzystna dla strony domagającej się takiego uzupełnienia postępowania dowodowego, a samo niezadowolenie jej z przygotowanego już opracowania nie jest ku temu dostatecznym powodem. Nie jest dla takiego uzupełnienia wystarczającą przyczyną to, że w przekonaniu strony kolejna opinia pozwoli na udowodnienie korzystnej dla niej tezy. Powyższe stanowisko jest utrwaleniem linii orzeczniczej Sądu Najwyższego (por. wyrok SN z dnia 18 lutego 1974 r. II CR 5/74, wyrok SN z dnia 18 października 2001 r. IV CKN 478/00).

W konsekwencji oparcie tylko żądania powołania nowego biegłego w sprawie, z przeświadczeniem, iż wyda on korzystniejszą opinię, może być niewystarczające do dopuszczenia dowodu z kolejnego biegłego przez sąd.