MENU

Informatyzacja Temidy: Lepiej uczyć się na EPU

Z przyjemnością informujemy, iż dnia 4 lipca 2016 r. na łamach Dziennika Gazety Prawnej ukazał się artykuł pt. „Informatyzacja Temidy: Lepiej uczyć się na EPU” autorstwa jednego ze współpracowników Kancelarii Z&P – mecenasa Marcina Milewskiego. W swych rozważaniach koncentruje się on na zbliżających się zmianach w procedurze cywilnej nowelizacji,  które na mocy ustawy z dnia 10 lipca 2015 r. o zmianie ustawy – Kodeks cywilny, ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw, Dz. U. z 2015 r., poz. 1311 wejdą w życie w dnia 8 września 2016 r.

Omawiana nowela wprowadza powszechną możliwość składania przez strony pism oraz udostępniania przez sąd akt postępowania i dokonywania doręczeń drogą elektroniczną. Obecnie taka możliwość istnieje w praktyce jedynie w elektronicznym postępowaniu upominawczym (EPU), które rozpoznaje tzw. e-sąd w Lublinie (Sąd Rejonowy Lublin-Zachód w Lublinie VI Wydział Cywilny). Ustawodawca przewidział dodatkowe trzy lata od wejścia w życie nowelizacji na dostosowanie wszystkich sądów do prowadzenia postępowania w systemie informatycznym. Autor wskazuje na liczne niedoskonałości funkcjonującego obecnie elektronicznego postępowania upominawczego, przestrzegając przed powieleniem błędów przy tworzeniu systemów informatycznych do powszechnego stosowania w sądach w całym kraju.

Poza tym autor omawia wybrane zmiany wprowadzane nowelizacją do obecnego modelu EPU, wskazując przy tym jego rozwiązania, które w dalszym ciągu nie będą optymalnie uregulowane. Zachęcamy do zapoznania się z całością artykułu.